Adresar

Ogranak 1
Adresa: Kumičićeva 4, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 527956; 065 9155534

Radno vreme:
Ponedeljak  07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak  07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Živanka Tačić, odgovorni lekar ogranka, specijalista opšte medicine

Timska sestra: Gordana Popov

Dr Verica Dronjak, načelnik Službe za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, specijalista opšte medicine (4x nedeljno)

Timska sestra: Maja Belančić

Dr Ana Mastilović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Gordana Račmanj

Dr Vera Marjanović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Vesna Rudić Vranić

Odgovorna sestra ambulante: Gordana Popov

Google Map of Kumičićeva 4, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 2
Adresa: Beogradski put 45, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 552587; 065 9155535

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI 

Dr Jelena Stojanović, lekar opšte medicine (duže odsustvo)

Dr Katarina Mikić, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Božena Vuković

Dr Aleksandar Evetović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Vanja Tumbas

Dr Marija Marković, lekar opšte medicine

Timska sestra: Manuela Cukijati

Odgovorna sestra ambulante; Božena Vuković

Google Map of Beogradski put  45, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 3
Adresa: Ruđera Boškovića 22, Subotica 2400
Kontakt telefoni: 024 4562656

Radno vreme:
Ponedeljak NE RADI 
Utorak NE RADI 
Sreda NE RADI 
Četvrtak NE RADI 
Petak NE RADI 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Google Map of Ruđera Boškovića 22, Subotica 2400, Subotica
Ogranak 4
Adresa: Karađorđev put 55, Subotica 2400
Kontakt telefoni: 024 557154; 065 9155537

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI 

Dr Aida Jenovai Đurđević, lekar opšte medicine

Timska sestra:Sonja Tatalović

Dr Boško Budimir, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Žužana Salma

Dr Ivana Adžić, lekar opšte medicine, duže odsustvo

Odgovorna sestra ambulante Sonja Tatalović

Google Map of Karađorđev put 55, Subotica 2400, Subotica
Ogranak 5
Adresa: Zmaj Jovina 29, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 571735; 065 9155538

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Sara Hampelić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Svetlana Vojnić

Dr Vera Perme Mitić, lekar opšte medicine

Ttimska sestra: Alisa Nađ

Dr Ibrahim Hasani, specijalista opšte medicine

Timska sestra: Jasna Šomođi

Odgovorna sestra ambulante: Svetlana Vojnić

Dr Milan Tanović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Dragana Bogdanović

Google Map of Zmaj Jovina 29, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 6
Adresa: Segedinski put 42, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 546237; 065 9155539

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Melita Sabolčki Terzija, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Kristina Virag

Dr Mirko Dražić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Iva Romić

Dr Šagi Andor, specijalista interne medicine (3x nedeljno)

Timska sestra: Danka Denčić

Dr Andrea Keseg, lekar opšte medicine

Timska sestra: Jasna Pušin

Dr Milena Vulić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Sofija Glogovac

Dr Sonja Temunović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Erina Kiralj

Odgovorna sestra ambulante: Kristina Virag

Google Map of Segedinski put 42, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 7
Adresa: Trg žrtava fašizma 16, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 558265; 065 9185585

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Prim Dr Master sci med Ljiljana Miljački, pomoćnik direktora Doma zdravlja, načelnik Službe opšte medicine, odgovorni lekar ogranka (3 puta nedeljno)

Timska sestra: Aleksandra Nedić

Dr Tamara Rokvić, odgovorni lekar ogranka,specijalista opšte medicine

Timska sestra: Dijana Ademović

Dr Brigita Peić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Erika Kovač

Dr Aleksandra Filipović, lekar opšte medicine (duže odsustvo)

Odgovorna sestra ambulante:Dijana Ademović

Google Map of Trg žrtava fašizma 16, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 8
Adresa: Aksentija Marodića bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 567356; 065 9155540

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Ana Dronjak, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Monika Feher

Dr Maja Stojiljković Dimitrijević, lekar opšte medicine

Timska sestra: Sabina Fekeč

Odgovorna sestra ambulante: Monika Feher

Google Map of Aksentija Marodića bb, Subotica 24000, Subotica
Dom penzionera
Adresa: Aleja Maršala Tita 31, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 525457; 065 9155541

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Dušan Rnjak, specijalista opšte medicine

Timska sestra: Suzana Kujundžić

Dr Ivana Vukov, lekar opšte medicine

Timska sestra: Selma Vasiljev

Dr Teodora Delibašić (specijalizacija i duže odsustvo)

Odgovorna sestra ambulante: Suzana Kujundžić

Google Map of Aleja Maršala Tita 31, Subotica 24000, Subotica
Prozivka
Adresa: Pazinska bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 4102215; 065 9185588; 065 9155560 (skrinig pluća)

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Nevena Sedlić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Sandra Gabrić Hajnal

Dr Svetlana Šošić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Edit Kongo

Odgovorna sestra ambulante: Sandra Gabrić Hajnal

Google Map of Pazinska bb, Subotica 24000, Subotica
Studentska ambulanta
Adresa: Marije Vojnić Tošinice 7, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 650510; 065 9185569

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak NE RADI 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 07 - 14 
Petak NE RADI 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Andrea Brajko Bezdan, lekar opšte medicine (ponedeljak, sreda i četvrtak)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Diana Horvacki

Google Map of Marije Vojnić Tošinice 7, Subotica 24000, Subotica
Peščara
Adresa: Šabačka bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 516121; 065 9155543

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Katarina Milisavljević, lekar opšte medicine

Timska sestra: Nina Neis Miljković

Odgovorna sestra ambulante: Svetlana Tabori

Google Map of Šabačka bb, Subotica 24000, Subotica
Graničar
Adresa: Istočni vinogradi bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 550019; 065 9155542

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 07 - 14 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 14 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Vesna Pavlović, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Suzana Purda Sabo

Google Map of Istočni vinogradi bb, Subotica 24000, Subotica
Palić
Adresa: Veliki park 8, Palić 24413
Kontakt telefoni: 024 753070; 065 9155544

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Zorica Karas, lekar opšte medicine

Timska sestra: Sonja Fodor

Dr Gordana Bošnjak, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra:Hajnalka Abadžić

Dr Čila Feher, lekar opšte medicine

Timska sestra: Anita Čakanj Kothenc

Dr Vojka Petrović Sakač,lekar opšte medicine (mirovanje radnog odnosa)

Odgovorna sestra ambulante: Hajnalka Abadžić

Google Map of Veliki park 8, Palić 24413, Subotica
Hajdukovo
Adresa: Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 24414
Kontakt telefoni: 024 4758013; 065 9155545

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 10 - 14 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak 10 - 14 
Petak 07 - 14 
Subota (svaka druga) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Čaba Kiš, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Ibolja Šarčević

Google Map of Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 24414, Subotica
Čantavir
Adresa: Jožefa Atile 13, Čantavir 24220
Kontakt telefoni: 024 782179; 065 9155546

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja dežurstvo SHMP 

Dr Igor Purda, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Hedvig Sedlar

Dr Milena Krstić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Magdolna Palić

Odgovorna sestra ambulante:Hedvig Sedlar

Google Map of Jožefa Atile 13, Čantavir 24220, Subotica
Bački Vinogradi
Adresa: Beogradska bb, Bački vinogradi 24415
Kontakt telefoni: 024 4757018; 065 9155554

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 13 - 20 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 14 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Ksenija Zarić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Edit Balaž

Google Map of Beogradska bb, Bački vinogradi 24415, Subotica
Novi Žednik
Adresa: Ilije Lubarde 2, Novi Žednik 24223
Kontakt telefoni: 024 785003; 065 9155547

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 13 - 20 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak 04 - 14 
Petak 07 - 14 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Marija Đorđević, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Ilijana Todorčević

Google Map of Ilije Lubarde 2, Novi Žednik 24223, Subotica
Stari Žednik
Adresa: Vladimira Nazora bb, Stari Žednik 24224
Kontakt telefoni: 024 787014; 065 9155548

Radno vreme:
Ponedeljak 13 - 20 
Utorak 07 - 14 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 13 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Maja Mladenović, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Milijana Ivandekić

Google Map of Vladimira Nazora bb, Stari Žednik 24224, Subotica
Bajmok
Adresa: Maršala Tita bb, Bajmok 24210
Kontakt telefoni: 024 762159; 065 9155549

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja dežurstvo SHMP 

Dr Anđa Ivetić, lekar opšte medicine (duže odsustvo)

Timska sestra:Milosava Marčetić

Dr Sonja Radojčić Florin, odgovorni lekar ogranka (duže odsustvo)

Timska sestra:Tanja Stojanović

Dr Miljan Milivojević, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Dušan Prole

Dr Marko Milanović, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Dario Miković

Dr Emilija Miljković, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Silard Pap

Dr Julija Miljković, lekar opšte medicine

Timska sestra: Ruža Mandić

Odgovorna sestra ambulante:Tanja Stojanović

Google Map of Maršala Tita bb, Bajmok 24210, Subotica
Đurđin
Adresa: Borisa Kidriča bb, Đurđin 24213
Kontakt telefoni: 024 4768004; 065 9155550

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak NE RADI 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak NE RADI 
Petak 07 - 14 
Subota (prva u mesecu) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Jovana Božić, lekar opšte medicine (3 puta nedeljno: ponedeljak i petak pre podne, sreda posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Snežana Horvacki

Google Map of Borisa Kidriča bb, Đurđin 24213, Subotica
Tavankut
Adresa: Marka Oreškovića bb,Tavankut 24214
Kontakt telefoni: 024 4767002; 065 9155551

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 07 - 14 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 14 
Subota (svaka druga) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr  Milica Stefanovska, lekar opšte medicine

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Marina Vereb

Dr Marijana Demeter,lekar opšte medicine (duže odsustvo)

Google Map of Marka Oreškovića bb,Tavankut 24214, Subotica
Mala Bosna
Adresa: Subotička 34. Mala Bosna 24217
Kontakt telefoni: 024 4796037

Radno vreme:
Ponedeljak NE RADI 
Utorak 07 - 14 
Sreda NE RADI 
Četvrtak 13 - 20 
Petak NE RADI 
Subota (zadnja u mesecu) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Sanja Benić, lekar opšte medicine (2 puta nedeljno: utorak pre podne, četvrtak posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Lidija Marković

Google Map of Subotička 34. Mala Bosna 24217, Subotica
Kelebija
Adresa: Veljka Vlahovića bb, Kelebija 24104
Kontakt telefoni: 024 4780010; 065 9155552

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 13 
Utorak 13 - 20 
Sreda 07 - 13 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 13 
Subota (svaka druga) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Lucy Ivković, lekar opšte medicine

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Sanela Pavlović

Google Map of Veljka Vlahovića bb, Kelebija 24104, Subotica
Bikovo
Adresa: Bikovo 342, Bikovo 24206
Kontakt telefoni: 024 4797044; 065 9155553

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak NE RADI 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak NE RADI 
Petak 07 - 14 
Subota (prva u mesecu) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Sanja Benić, lekar opšte medicine (3 puta nedeljno: ponedeljak i petak pre podne, sreda posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: LidijaMarković

Google Map of Bikovo 342, Bikovo 24206, Subotica
Šupljak
Adresa: Kostolanji Arpada 108, Šupljak 24418
Kontakt telefoni: 024 768004

Radno vreme:
Ponedeljak NE RADI 
Utorak 08 -10 
Sreda NE RADI 
Četvrtak 08 -10 
Petak NE RADI 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Google Map of Kostolanji Arpada 108, Šupljak 24418, Subotica
Mali Bajmok
Adresa: Franje Kluza 2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 562225; 065 9185556

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Sanja Gagić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Živana Sabo

Dr Milutin Lukić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Ines Bačlija

Dr Jelena Kalić, lekar opšte medicine-duže odsustvo

Odgovorna sestra ambulante: Živana Sabo

Google Map of Franje Kluza 2, Subotica 24000, Subotica
Zorka
Adresa: Sutjeska 82, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 527070; 065 9185557

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 13 - 20 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 14 
Subota (svaka druga) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Nadežda Radević Hajagoš, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante:Magdolna Vicai

Google Map of Sutjeska 82, Subotica 24000, Subotica
Radanovac
Adresa: Venac bratsva i jedinstva 21, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 596606; 065 9185587

Radno vreme:
Ponedeljak NE RADI 
Utorak 13 - 20 
Sreda  NE RADI
Četvrtak NE RADI 
Petak 07 - 14 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Šagi Andor, specijalista interne medicine (2 puta nedeljno: utorak popodne, petak pre podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Danka Denčić

Google Map of Venac bratsva i jedinstva 21, Subotica 24000, Subotica
Savetovalište za dijabetes
Adresa: Segedinski put 42, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 065 9155568

Radno vreme:
Ponedeljak  
Utorak  
Sreda  
Četvrtak  
Petak  
Subota  
Nedelja  

Dr Andrea Brajko Bezdan, lekar opšte medicine (2 puta nedeljno)

Google Map of Segedinski put 42, Subotica 24000, Subotica
Odelenje za kućno lečenje
Adresa: Kumičićeva 4, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 552712; 065 9185602

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Darko Rastović, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar Odelenja

Dr Helena Živić, lekar opšte medicine

Dr Nikola Gavrilović, specijalista opšte medicine

Odgovorna sestra Odelenja:BojanaŠabić

Google Map of Kumičićeva 4, Subotica 24000, Subotica
Respiratorna ambulanta
Adresa: Harambašićeva2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 547104; 024 600895; 065 9185577; 065 9185578

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 07 - 14 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 07 - 14 
Petak 07 - 14 
Subota 07 - 14 
Nedelja 07 - 14 

Dr Nenad Marčeta, lekar opšte medicine

Timska sestra: SandraLubarda

Dr Margareta Jaramazović, lekar opšte medicine

Timska sestra: TerezaSkočovski

Dr Nada Morosiuk, lekar opšte medicine

Timska sestra: EmilijaStanojević

Google Map of Harambašićeva2, Subotica 24000, Subotica
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova