Adresar

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I DECE
Adresa: Đure Đakovića 14, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 536136

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 20 
Nedelja 07 - 20 

Dežurstvo Odseka za zdravstvenu zaštitu dece posle 20 časova preuzima Služba hitne pomoći u ulici Petefi Šandora  24, Subotica, broj telefona 024/ 551-373.

Načelnik službe:

Glavna sestra: Uskoković Mirjana, strukovna medicinska sestra

Spisak izabranih lekara na ginekologiji:

 • Dr Tatjana Popović, v.d. direktora Doma zdravlja Subotica, specijalista ginekologije i akušerstva, master ekonomista u oblasti zdravstva, citoskriner cervikalne patologije
 • Dr Ingrid Higl, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr sci. med. Vera Kovačević, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Nataša Turanov, specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner cervikalne patologije
 • Dr Nada Basara, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Mejda Hamza, specijalista ginekologije i akušerstva

Timovi:

 • Dr Tatjana Popović, sestra Timea Zorić 
 • Dr Ingrid Higl, sestra Rajka Pavlović 
 • Dr sci. med. Vera Kovačević , sestra Smiljana Bevanada 
 • Dr Nataša Turanov, sestra Suzana Prćić 
 • Dr Nada Basara, sestra Ivana Horvat 
 • Dr Mejda Hamza, sestra Milijana Ognjanov 

Spisak izabranih lekara na pedijatriji:

 • Dr Evica Grujičić, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Sanja Đurđevski, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Josipa P. Krajninger, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Aleksandra Bojović, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Ana Ibrajter, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Svetlana Stefanović, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Slađana Marjanov,lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Ingrid Latinović, lekar opšte prakse
 • Dr Ana Poznan, lekar opšte prakse
 • Dr Jevrosima Pavlović Vukamnov, lekar opšte prakse
 • Dr Frank Rodrigez Vargas, lekar opšte prakse
 • Dr Vladimir Lošonci, lekar opšte prakse

Dečija ambulanta, Palić

 • Dr Miljana Čović, lekar specijalista pedijatrije
 • Sestra: Jasna Mihajlović 

Dečija ambulanta, Čantavir

 • Dr Kati S. Milanković, lekar opšte prakse
 • Sestra: Gizela Ištvan 

Dečija ambulanta, Bajmok

 • Smenjivaće se lekari sa pedijatrije iz Dečijeg dispanzera
 • Sestra: OršoljaFarago 

Razvojno savetovalište

 • Dr Agota Polivka, lekar specijalista pedijatrije
 • Mr sci. Nada Vučković, psiholog
 • Etela Valent, reedukator
 • Marta Pavlović, reedukator
 • Dragana Dženopoljac, logoped
 • Paula Barna, logoped
 • Eržebet Kiškarolj, logoped
 • Zita Dudaš, logoped
 • Željko Otašević, socijalni radnik
 • Nadežda Rnić, medicinska sestra

LEKARI NA SPECIJALIZACIJI

Ginekologija

 • Dr Suzana Filipović Jovanović 
 • Dr Bojana Tomić 

 Pedijatrija

 • Dr Vesna Aradski
 • Dr Aleksandra Matković Gurinović
 • Dr Zvezdana Ikonić
 • Dr Nevena Knežević
 • Dr Ivana Đurović 
 • Dr Vladimir Mitrović
 • Dr Ivana Knežević 
 • Dr Sanja Radujković
 • Dr Janja Stefanović 
Google Map of Đure Đakovića 14, Subotica 24000, Subotica
SLUŽBA OPŠTE MEDICINE
Adresa: Pazinska bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 553151

Radno vreme:
Ponedeljak  07 - 14
Utorak 07 - 14
Sreda  07 - 14
Četvrtak 07 - 14
Petak 07 - 14
Subota NE RADI
Nedelja NE RADI

Načelnik: Prim. Dr Master sci. med. Ljiljana Miljački, specijalista opšte medicine, diplomirani zdravstveni menadžer

Zamenik načelnika: Dr Verica Dronjak, specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe: Roža Mačković

Vodeća sestra službe: Senka Antunović

Telefon: 024/645 521
Adresa: Pazinska bb

RADNO VREME

 • Uprave za opštu medicinu 7-14 časova
 • radno vreme ogranaka je dato uz svaki organak posebno.

DELATNOST

U Službi opšte medicine funkcioniše 28 ogranka,od kojih su 15 u gradu i 13 u vangradskim naseljima. Služba i zaposleni u njoj pružaju zdravstvene usluge u skaldu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti odrasloj populaciji starosti preko 18 godina. Zdravstvene usluge se odnose na prevenciju, rano otkrivanje i lečenje masovnih nezaraznih bolesti, kao i akutnih stanja i obolenja.To podrazumeva i prevenciju imunizacijom protiv tetanusa i gripa kao akutnih obolenja, kao i organizovanje sistematskih pregleda odrasle populacije u cilju ranog otkrivanja hroničnih obolenja (dijabetes, povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti od kojih posebno karcinom debelog creva, karcinom dojke, grlića materice i pluća, i drugih hroničnih obolenja). Zaposleni obavljaju i zdravstveno vaspitni rad sa pacijentima u cilju popularizacije zdravih stilova života, prevenciji i lečenju faktora rizika kao što su pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost i stres. Organizuju se i javno zdravstvene manifestacije u saradnji sa drugim Službama u Domu zdravlja i Zavodom za javno zdravlje, u skladu sa kalendarom zdravlja. Aktivno učestvujemo u projektima koje organizuju Ministarstvo zdravlja, Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Evropska agencija za rekonstrukciju i mnoge nevladine organizacije.
Od 1.07. 2007. godine u Službi za opštu medicinu funkcioniše IZABRANI LEKAR, odnosno izjašnjavanje pacijenata za izabranog lekara po kriterijumima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.
Preko Aktiva opšte medicine SLD DLV organizuje se veliki broj predavanja i stručnih seminara za lekare i sestre,kako u Subotici, tako i u zemlji i inostranstvu.

Služba funkcioniše po modelu zakazivanja pregleda za hronične bolesnike od 04.01.2011. Hitna stanja i obolenja zbrinjavaju se istoga dana.

U okviru Službe Opšte Medicine Doma Zdravlja Subotica u novembru 2013. godine otvoreno je Odelenje kućnog lečenja. Odelenje je formirano kao odgovor na sve veće potrebe stanovništva za ovakvom vrstom zdravstvene zaštite. Na poslovima kućnog lečenja zaposleno je 3 lekara i 18  medicinskih tehničara. Sedište odelenja se nalazi u Kumičićevoj ulici broj broj 4. Kućno lečenje podrazumeva zdravstveno zbrinjavanje pacijenata suočenih sa najtežim obolenjima i pruža sve usluge koje su obezbeđene na primarnom nivou našeg zdravstvenog sistema. U to spadaju posete pacijentima u njihovim kućama, različite dijagnostičke i terapijske procedure, ispisivanje recepata, upućivanje u druge zdravstvene ustanove i slično. Za potrebe ovih procedura Dom Zdravlja Subotica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i donatorima obezbedio je svu potrebnu opremu, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

U Službi opšte medicine radi 62  lekara:

 13 specijalista opšte medicine,jedan   lekar sa primarijatom  i 48  lekara opšte medicine.

U službi opšte  medicine  rade  3 lekara  iz penzije

U službi opšte medicine radi 81  sestara na neodređeno

BROJ PREGLEDA

U Službi opšte medicine tokom 2023 godine je urađeno: 

 • broj pregleda: 463784
 • ostale usluge u ambulantama:313171
 • prosečan broj pacijenata po lekaru:  33 - 35.
 • broj kućnih poseta u kućnom lečenju: 1727
 • broj poseta medicinske sestre/tehničara: 58709
 • broj preventivnih pregleda: 1900
 • imunizacije: 8104
 • ciljani pregledi na kolorektalno karcinom: 2814
 • skrining na kardiovaskularne bolesti: 1150
 • skrining na depresiju: 8450
 • skrining na dijabetes: 3042
 • individualni zdravstveno vaspitni rad: 100721
 • grupni zdravstveno vaspitni rad: 1917

ZNAČAJNI DATUMI

Služba za opštu medicinu obeležava sve datume u skladu sa Kalendarom zdravlja.

RAZVOJNI PLANOVI

Unapređenje preventivnog rada lekara i sestara,povećanje broja sistematskih pregleda,učešće u
projektu kapitacije, unapređenje informatičke strukture u službi i umrežavanje objekata.

Google Map of Pazinska bb, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 1
Adresa: Kumičićeva 4, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 527956; 065 9155534

Radno vreme:
Ponedeljak  07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak  07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Živanka Tačić, odgovorni lekar ogranka, specijalista opšte medicine

Timska sestra: Gordana Popov

Dr Verica Dronjak, načelnik Službe za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, specijalista opšte medicine (4x nedeljno)

Timska sestra: Maja Belančić

Dr Ana Mastilović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Gordana Račmanj

Dr Vera Marjanović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Vesna Rudić Vranić

Odgovorna sestra ambulante: Gordana Popov

Google Map of Kumičićeva 4, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 2
Adresa: Beogradski put 45, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 552587; 065 9155535

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Katarina Mikić, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Vanja Tumbas

Dr Marija Marković, lekar opšte medicine

Timska sestra: Sonja Tabajica

Dr Jelena Stojanović, lekar opšte medicine (odsustvo)

Timska sestra: Manuela Cukijati

Dr Nataša Stanojević, lekar opšte medicine

Timska sestra: Gloria Ostronković

Dr Aleksandar Evetović, lekar opšte medicine

 

Google Map of Beogradski put 45, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 3
Adresa: Ruđera Boškovića 22, Subotica 2400
Kontakt telefoni: 024 4562656; 065 9155536

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak 13 - 20
Sreda 07 - 14
Četvrtak 13 - 20
Petak 07 - 14
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Ibrahim Hasani, lekar opšte medicine

Timska sestra: Emilija Stanojević

Odgovorna sestra: Emilija Stanojević

Google Map of Ruđera Boškovića 22, Subotica 2400, Subotica
Ogranak 4
Adresa: Karađorđev put 55, Subotica 2400
Kontakt telefoni: 024 557154; 065 9155537

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja  NE RADI

Dr Aida Jenovai Đurđević, lekar opšte medicine

Timska sestra:Bojana Bošnjak

Dr Boško Budimir, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Sonja Tatalović

Dr Ivana Adžić, lekar opšte medicine, duže odsustvo

Odgovorna sestra ambulante Žužana Salma

Dr Mladen Gatarić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Boris Živić

Timska sestraJasna Pelhe

Google Map of Karađorđev put 55, Subotica 2400, Subotica
Ogranak 5
Adresa: Zmaj Jovina 29, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 571735; 065 9155538

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Sara Hampelić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Odgovorna medicinska sestra: Alisa Nađ

Dr Vera Perme Mitić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Terez Skočovski

Dr Teodora Delibašić, specijalista opšte medicine

Dr Mirjana Demeterlekar opšte medicine

Timska sestra: Dijana Aleksić

Timska sestra: Sandra Lubarda

Google Map of Zmaj Jovina 29, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 6
Adresa: Segedinski put 42, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 546237; 065 9155539

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Melita Sabolčki Terzija, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Kristina Virag

Dr Mirko Dražić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Helena Silađi

Dr Šagi Andor, specijalista interne medicine (3x nedeljno)

Timska sestra: Tamara Mesaroš, Renata Marković

Dr Andrea Keseg, lekar opšte medicine

Timska sestra: Jasna Pušin

Dr Milena Vulić, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Elina Kiralj

Dr Sonja Temunović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Mirjana Radak

 

Google Map of Segedinski put 42, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 7
Adresa: Harambašićeva 2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 558265; 065 9185585

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Tamara Rokvić, odgovorni lekar ogranka,specijalista opšte medicine

Timska sestra: Dijana Ademović

Dr Brigita Peić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Erika Kovač

Timska sestra: Aleksandra Nedić

 

 

Google Map of Harambašićeva 2, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 8
Adresa: Aksentija Marodića bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 567356; 065 9155540

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Ana Dronjak, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Monika Feher

Dr Maja Stojiljković Dimitrijević, lekar opšte medicine

Timska sestra: Sabina Fekeč

Mihajlo Karas

Majda Merković

 

Google Map of Aksentija Marodića bb, Subotica 24000, Subotica
Dom penzionera
Adresa: Aleja Maršala Tita 31, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 525457; 065 9155541

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Dušan Rnjak, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Suzana Kujundžić

Dr Ivana Vukov, lekar opšte medicine

Timska sestra: Selma Vasiljev

Dijana Mihaljević (odsustvo)

Google Map of Aleja Maršala Tita 31, Subotica 24000, Subotica
Prozivka
Adresa: Pazinska bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 4102215; 065 9185588; 065 9155560 (skrinig pluća)

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Prim Dr Master sci med Ljiljana Miljački, pomoćnik direktora Doma zdravlja, načelnik Službe opšte medicine

Timska sestra: Sandra Gabrić Hajnal

Dr Nevena Sedlić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Edit Kongo

Dr Svetlana Šošić, lekar opšte medicine

Timska sestra:Štefanija Čakanj

Odgovorna sestra ambulante: Sandra Gabrić Hajnal

Dr Suzana Jovanović Filipović lekar opšte medicine

Timska sestra:Miljana Knežević

Dr Aleksandra Filipović lekar opšte medicine (odsustvo)

Timska sestra:Nemanja Ivić 

 

 

 

Google Map of Pazinska bb, Subotica 24000, Subotica
Studentska ambulanta
Adresa: Marije Vojnić Tošinice 7, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 650510; 065 9185569

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak NE RADI
Sreda 07 - 14
Četvrtak  07 - 14
Petak NE RADI
Subota NE RADI
Nedelja NE RADI

Dr Andrea Brajko Bezdan, lekar opšte medicine (ponedeljak, sreda i četvrtak)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Diana Horvacki

Google Map of Marije Vojnić Tošinice 7, Subotica 24000, Subotica
Peščara
Adresa: Šabačka bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 516121; 065 9155543

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Katarina Milisavljević, lekar opšte medicine

Timska sestra: Dijana Sudarević Maravić

Dr Nenad Marčeta lekar opšte medicine

Timska sestra: Nina Neis

 

Google Map of Šabačka bb, Subotica 24000, Subotica
Graničar
Adresa: Istočni vinogradi bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 550019; 065 9155542

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 07 - 14 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 14 
Subota (svaka druga) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Vesna Pavlović, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Suzana Purda Sabo

Google Map of Istočni vinogradi bb, Subotica 24000, Subotica
Palić
Adresa: Jožefa Hegediša 22, Palić 24413
Kontakt telefoni: 024 753070; 065 9155544

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Gordana Bošnjak, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

(ponedeljak sreda i petak pre podne, utorak i četvrtak posle podne)

Timska sestra: Hajnalka Abadžić

Dr Čila Feher, lekar opšte medicine

(ponedeljak sreda i petak posle podne, utorak i četvrtak pre podne)

Timska sestra: Anita Čakanj Kothenc

Dr Milijana Čović, pedijatar

(ponedeljak, sreda i petak pre podne, utorak i četvrtak posle podne)

Dr Vojka Petrović Sakač, lekar opšte medicine (mirovanje radnog odnosa)

Timska sestra: Arijana Pejanović

Klaudija Orto, viša medicinska sestra (odsustvo)

 

Google Map of Jožefa Hegediša 22, Palić 24413, Subotica
Hajdukovo
Adresa: Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 24414
Kontakt telefoni: 024 4758013; 065 9155545

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak 9,30 - 14
Sreda 13 - 20
Četvrtak 9,30 - 14
Petak 07 - 14
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Čaba Kiš, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Ibolja Šarčević

Google Map of Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 24414, Subotica
Čantavir
Adresa: Jožefa Atile 13, Čantavir 24220
Kontakt telefoni: 024 782179; 065 9155546

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20 
Utorak 07 - 20 
Sreda 07 - 20 
Četvrtak 07 - 20 
Petak 07 - 20 
Subota 07 - 14 
Nedelja dežurstvo SHMP 

Dr Igor Purda, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Hedvig Sedlar

Dr Milena Krstić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Magdolna Palić

Šuranji Magdolna

Juhas Lila (odsustvo)

Fero Daniel

Odgovorna sestra ambulante:Hedvig Sedlar

Google Map of Jožefa Atile 13, Čantavir 24220, Subotica
Bački Vinogradi
Adresa: Beogradska bb, Bački vinogradi 24415
Kontakt telefoni: 024 4757018; 065 9155554

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak 13 - 20
Sreda 07 - 14
Četvrtak 13 - 20
Petak 07 - 14
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Ksenija Zarić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Edit Balaž

Google Map of Beogradska bb, Bački vinogradi 24415, Subotica
Novi Žednik
Adresa: Ilije Lubarde 2, Novi Žednik 24223
Kontakt telefoni: 024 785003; 065 9155547

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak 13 - 20
Sreda 13 - 20
etvrtak 07 - 14
Petak 07 - 14
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Marija Đorđević, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Ilijana Todorčević

Google Map of Ilije Lubarde 2, Novi Žednik 24223, Subotica
Stari Žednik
Adresa: Vladimira Nazora bb, Stari Žednik 24224
Kontakt telefoni: 024 787014; 065 9155548

Radno vreme:
Ponedeljak 13 - 20
Utorak 07 - 14
Sreda 07 - 14
Četvrtak 13 - 20
Petak 13 - 20
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Maja Mladenović, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Milijana Ivandekić

Dr Milutin Lukić, lekar opšte medicine

Google Map of Vladimira Nazora bb, Stari Žednik 24224, Subotica
Bajmok
Adresa: Maršala Tita bb, Bajmok 24210
Kontakt telefoni: 024 762159; 065 9155549

Radno vreme:
Ponedeljak 00 - 24
Utorak 00 - 24
Sreda 00 - 24
Četvrtak 00 - 24
Petak 00 - 24
Subota 00 - 24
Nedelja 00 - 24

Timska sestra: Milosava Marčetić

Dr Sonja Radojčić Florin, odgovorni lekar ogranka (duže odsustvo)

Timska sestra: Tanja Stojanović

Dr Miljan Milivojević, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Dušan Prole

Dr Marko Milanović, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Ruža Mandić

Dr Emilija Miljković, lekar opšte medicine

Timski tehničar: Jagoda Ištvanov (odsustvo)

Timska sestra: Ruža Mandić

Odgovorna sestra ambulante: Tanja Stojanović

Dr Valid Šarukić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Sonja Repaši

 

 

Google Map of Maršala Tita bb, Bajmok 24210, Subotica
Đurđin
Adresa: Borisa Kidriča bb, Đurđin 24213
Kontakt telefoni: 024 4768004; 065 9155550

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak NE RADI 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak NE RADI 
Petak 07 - 14 
Subota (prva u mesecu) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Jovana Božić, lekar opšte medicine (3 puta nedeljno: ponedeljak i petak pre podne, sreda posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Snežana Horvacki

Google Map of Borisa Kidriča bb, Đurđin 24213, Subotica
Tavankut
Adresa: Marka Oreškovića bb,Tavankut 24214
Kontakt telefoni: 024 4767002; 065 9155551

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota  07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Tatajna Ćirić, lekar opšte medicine

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Marina Vereb

Dr Sofija Lukić, lekar opšte medicine

Timska sestra: Lidija Horvatski

Suzana Dudaš

 

Google Map of Marka Oreškovića bb,Tavankut 24214, Subotica
Mala Bosna
Adresa: Subotička 34. Mala Bosna 24217
Kontakt telefoni: 024 4796037

Radno vreme:
Ponedeljak NE RADI 
Utorak 07 - 14 
Sreda NE RADI 
Četvrtak 13 - 20 
Petak NE RADI 
Subota (zadnja u mesecu) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Sanja Benić, lekar opšte medicine (2 puta nedeljno: utorak pre podne, četvrtak posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Lidija Marković

Google Map of Subotička 34. Mala Bosna 24217, Subotica
Kelebija
Adresa: Veljka Vlahovića bb, Kelebija 24104
Kontakt telefoni: 024 4780010; 065 9155552

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak 13 - 20
Sreda 07 - 14
Četvrtak 13 - 20
Petak 07 - 14
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Sara Gvozdenović, lekar opšte medicine

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Sanela Pavlović

Google Map of Veljka Vlahovića bb, Kelebija 24104, Subotica
Bikovo
Adresa: Bikovo 342, Bikovo 24206
Kontakt telefoni: 024 4797044; 065 9155553

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak NE RADI 
Sreda 13 - 20 
Četvrtak NE RADI 
Petak 07 - 14 
Subota (prva u mesecu) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Sanja Benić, lekar opšte medicine (3 puta nedeljno: ponedeljak i petak pre podne, sreda posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: LidijaMarković

Google Map of Bikovo 342, Bikovo 24206, Subotica
Šupljak
Adresa: Kostolanji Arpada 108, Šupljak 24418
Kontakt telefoni: 024 768004

Radno vreme:
Ponedeljak NE RADI
Utorak 07 - 09
Sreda NE RADI
Četvrtak 07 - 09
Petak NE RADI
Subota NE RADI
Nedelja NE RADI

Dr Kiš Čaba, specijalista opšte medicine

Timska sestra: Ibolja Šarčević

Google Map of Kostolanji Arpada 108, Šupljak 24418, Subotica
Mali Bajmok
Adresa: Franje Kluza 2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 562225; 065 9185556

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Sanja Gagić, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra: Živana Sabo

Dr Maragareta Jaramazović, lekar opšte medicine

Timska sestra: Ines Bačlija

Odgovorna sestra ambulante: Živana Sabo

Google Map of Franje Kluza 2, Subotica 24000, Subotica
Zorka
Adresa: Sutjeska 82, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 527070; 065 9185557

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 13 - 20 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 13 - 20 
Petak 07 - 14 
Subota (svaka druga) 07 - 14 
Nedelja NE RADI 

Dr Nadežda Radević Hajagoš, lekar opšte medicine, odgovorni lekar ogranka

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante:Magdolna Vicai

Google Map of Sutjeska 82, Subotica 24000, Subotica
Radanovac
Adresa: Venac bratsva i jedinstva 21, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 596606; 065 9185587

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14
Utorak 13 - 20
Sreda  07 - 14
Četvrtak 13 - 20
Petak 07 - 14
Subota (svaka druga) 07 - 14
Nedelja NE RADI

Dr Zorica Karas, lekar opšte medicine

(ponedeljak sreda i petak pre podne, utorak i četvrtak posle podne)

Timska sestra i odgovorna sestra ambulante: Danka Denčić

Google Map of Venac bratsva i jedinstva 21, Subotica 24000, Subotica
Savetovalište za dijabetes
Adresa: Segedinski put 42, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 065 9155568

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 07 - 14 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 07 - 14 
Petak 07 - 14 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Lekar radi dva puta nedeljno (utorak i petak od 7-14 časova).

Dr Andrea Brajko Bezdan, lekar opšte medicine

Google Map of Segedinski put 42, Subotica 24000, Subotica
Odelenje za kućno lečenje
Adresa: Kumičićeva 4, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 552712; 065 9185602

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 20
Utorak 07 - 20
Sreda 07 - 20
Četvrtak 07 - 20
Petak 07 - 20
Subota 07 - 13
Nedelja (dežurstvo) 07 - 13

Dr Darko Rastović, specijalista opšte medicine, odgovorni lekar Odelenja

Dr Helena Živić, lekar opšte medicine

Dr Nikola Gavrilović, specijalista opšte medicine

Odgovorna sestra Odelenja:BojanaŠabić

 

Snežana Mamužić

Špoljarić Mirjana

Bogdanović Dragana

Božin Nemanja

Stantić Ivona (odsustvo)

Rastović Nora (odsustvo)

Čikoš Norbert 

Šabanova Sirvet (odsustvo)

Marić Biljana

Horvatski Luka

Lašu Gabriela

Vojnić Davor

Margit Brigita

Đumić Dragana

Mesaroš Hajdu Žovia

Nikolovska Dajana

Ožvar Dora

Šofhauzer Leonard

Strika Miloš

Google Map of Kumičićeva 4, Subotica 24000, Subotica
SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNU DELATNOST
Adresa: Harambašićeva 2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 546104, 065 9155524

Radno vreme:
Ponedeljak 6,30 - 20 
Utorak 6,30 - 20 
Sreda 6,30 - 20 
Četvrtak 6,30 - 20 
Petak 6,30 - 20 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Načelnik: dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicine

Glavna sestra: Ana Zvekan Berec, medicinska sestra

Google Map of Harambašićeva 2, Subotica 24000, Subotica
Odsek za internu medicinu
Adresa: Harambašićeva 2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 546104, 065 9155524

Radno vreme:
Ponedeljak 06,30 - 20 
Utorak 06,30 - 20 
Sreda 06,30 - 20 
Četvrtak 06,30 - 20 
Petak 06,30 - 20 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Dr Ksenija Cvetković, spec. interne medicine, načelnik službe

Prim dr Branko Miljački, spec. interne medicine, lekar na odseku

Dr Olimpija Todorić, spec. interne medicine, lekar na odseku

Dr Zoran Dragić, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Dr Milan Filipović, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Sofija Hinić, viša medicinska sestra, vodeća sestra

Nela Džambazoski, medicinska sestra

Gordana Etveš Bite, medicinska sestra

Tatjana Pančić, medicinska sestra

Kornelija Salma, medicinska sestra  

Ivana Stipić, medicinska sestra

Vesna Šešević, medicinska sestra

Vojnić Purčar Aleksandra, medicinska sestra

Google Map of Harambašićeva 2, Subotica 24000, Subotica
Odelenje za pneumoftiziologiju
Adresa: Harambašićeva 2, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 600896, 065 9155525

Radno vreme:
Ponedeljak 06,30 - 20 
Utorak 06,30 - 20 
Sreda 06,30 - 20 
Četvrtak 06,30 - 20 
Petak 06,30 - 20 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Snimanje pluća i inhalacija od 07 do 13 časova

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Dr Elizabeta Vrana, spec. pneumoftiziologije, rukovodilac odelenja

Dr Markov Olga, spec. pneumoftiziolog

Ana Zvekan Berec, medicinska sestra, glavna sestra službe

Anđelko Bilinc, RTG tehničar

Jovan Dušnoki, viši RTG tehničar

Aleksandra Vukov, viši RTG tehničar

Jene Gal, RTG tehničar

Tamara Nikolić, medicinska sestra

Magdolna Radetić, medicinska sestra

Snežana Vujković, medicinska sestra

Google Map of Harambašićeva 2, Subotica 24000, Subotica
Odsek za sportsku medicinu
Adresa: Đure Đakovića 14, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 572710

Radno vreme:
Ponedeljak 12 - 20 
Utorak 6,30 - 14,30 
Sreda 6,30 - 14,30 
Četvrtak 6,30 - 14,30 
Petak 6,30 - 14,30 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Dr Ibolja Radulović, specijalista sportske medicine, rukovodilac odseka

Renata Daku, medicinska sestra, odgovorna sestra odseka

Mile Suvajac, medicinski tehničar

Google Map of Đure Đakovića 14, Subotica 24000, Subotica
STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Adresa: Trg žrtava fašizma 16, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 645545; 024 645527

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 14 
Utorak 07 - 14 
Sreda 07 - 14 
Četvrtak 07 - 14 
Petak 07 - 14 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

e-mail: stomatoloskasluzba@gmail.com

Dr Milena StankovićAbadžić, spec. ortopedijevilica, načelnik službe

Glavnasestra: Erika Ilić, stomatološka sestra

Google Map of Trg žrtava fašizma 16, Subotica 24000, Subotica
Osnovna stomatološka zaštita - specijalistička stomatološka poliklinika
Adresa: Trg žrtava fašizma 16, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 645545 (centrala)

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 19 
Utorak 07 - 19 
Sreda 07 - 19 
Četvrtak 07 - 19 
Petak 07 - 19 
Subota 07 - 19 
Nedelja 07 - 13 

e-mail: stomatoloskasluzba@gmail.com

Odsek za bolesti usta i zuba                                                                                    

Dr Valerija Nađ Abonji

Timska sestra: Milica Tumbas Loketić

Dr Ildiko Tarr

Timska sestra: OliveraPletli                                                                                       

Odsek za stomatološku protetiku                                                                           

Dr Eva Šari

Timska sestra: ZoricaTeofilović                                                                  

Dr Adrianna Deme

Timska sestra: Svetlana Aleksić                                                                               

Dr Saša Ivazović

Timska sestra: Dijana Jurčević                                                                                  

Dr Andraš Tot

Timska sestra: Jasmina Dožai                                                                                   

Dr ZoricaKoruga

Timska sestra: Lidija Rajak                                                                                         

Odsek za oralnu hirurgiju                                                                                         

Dr Julijana Mikić

Timska sestra:Hermina Bošnjak

Odsek za ortopediju vilica                                                                                        

Dr Milena Stanković Abadžić

Timska sestra: Jelena Sakala                                                                                    

Dr Vesna Vukovljak

Timska sestra: Sanja Marinković

Dr Aleksandra Cikota Erdeljanović

Timskasestra: DraganaJ akovljević                                                                                         

Ogranak VII u sklopu SSP             

Dr Silvana Barati

Timska sestra: Angelina Vugdelija                                                                            

Dr Balša Pešikan

Timska sestra: Tunde Kopilović                                                                                

Google Map of Trg žrtava fašizma 16, Subotica 24000, Subotica
Dečija i preventivna stomatologija
Adresa: Đure Đakovića 14, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 694706; 065 9185610; 065 9185612

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 19 
Utorak 07 - 19 
Sreda 07 - 19 
Četvrtak 07 - 19 
Petak 07 - 19 
Subota 07 - 13 
Nedelja NE RADI 

Odsek za stomatološku zaštitu predškolske dece                                                                            

Dr Violeta Šteifeld

Timska sestra: Judit Sirovica                                                                                       

Dr  Srđana Vojvodić

Timska sestra: Magdolna Fejrer

 

Odsek za stomatološku zaštitu školske dece                                                                                      

Dr Ibolja Koso

Timskitehničar: Radovan Malivuk                                                                               

Dr Sonja Krdžović

Timska sestra: Ljubica Ivanišević                                                                               

Dr Almera Planić

Timska sestra: Ildiko Čeh                                                               

Dr Jelena Nikolić Ivošević

Timska sestra: Gabriela Žagar                                                                                     

Dr Mirjana Kalinić

Timska sestra: Eleonora Boršoš

Google Map of Đure Đakovića 14, Subotica 24000 , Subotica
Odsek za stomatološku zaštitu trudnica i porodilja
Adresa:
Kontakt telefoni:

Radno vreme:
Ponedeljak 13 - 19 
Utorak 07 - 13 
Sreda 07 - 13 
Četvrtak 13 - 19 
Petak 07 - 13 
Subota (svaka četvrta) 07 - 13 
Nedelja NE RADI 

Dr Venesa Lakatoš Angelov

Timska sestra: Đurđinka Davčik

Google Map of , Subotica
Ogranak 2
Adresa: Beogradski put 45, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 065 9155569

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 19 
Utorak 07 - 19 
Sreda 07 - 19 
Četvrtak 07 - 19 
Petak 07 - 19 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Edit Gencel

Timska sestra: Jasmina Vasiljević                                                                            

Dr Gabriela Milanović Stefanović

Timska sestra: Izabela Vidić Vojnić                                                                                     

Google Map of Beogradski put 45, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 6
Adresa: Segedinski put 42, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 065 9185611

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 19 
Utorak 07 - 19 
Sreda 07 - 19 
Četvrtak 07 - 19 
Petak 07 - 19 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Eržebet Lajko

Timska sestra: Iboljka Nađ Nemedi                                                                                       

Dr Nataša Subotić

Timska sestra: Valerija Lendvai

Google Map of Segedinski put 42, Subotica 24000, Subotica
Ogranak 8
Adresa: Aksentija Marodića bb, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 567356

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 19 
Utorak 07 - 19 
Sreda 07 - 19 
Četvrtak 07 - 19 
Petak 07 - 19 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Dragana Bogovac

Timska sestra: Larisa Prćić                                                                                        

Dr Aleksandra Tica

Timska sestra: Danijela Jovanović

Google Map of Aksentija Marodića bb, Subotica 24000, Subotica
Čantavir
Adresa: Jožefa Atile 13, Čantavir 24220
Kontakt telefoni: 024 782179

Radno vreme:
Ponedeljak 13 - 19 
Utorak 07 - 13 
Sreda 13 - 19 
Četvrtak 07 - 13 
Petak menja se 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Eva Sabo

Timska sestra: Kornelija Der

Google Map of Jožefa Atile 13, Čantavir 24220, Subotica
Bajmok
Adresa: Maršala Tita bb, Bajmok 24210
Kontakt telefoni: 065 9155570

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 13 
Utorak 13 - 19 
Sreda 07 - 13 
Četvrtak 13 - 19 
Petak 07 - 13 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Mia Petrović

Timska sestra: Mira Spahić

Google Map of Maršala Tita bb, Bajmok 24210, Subotica
Hajdukovo
Adresa: Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 24414
Kontakt telefoni: 065 9185579

Radno vreme:
Ponedeljak 07 - 13 
Utorak 07 - 13 
Sreda 13 - 19 
Četvrtak 07 - 13 
Petak 07 - 13 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Nataša Marčeta

Timska sestra: Kornelija Sabo

Google Map of Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 24414, Subotica
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
Adresa: Dispanzer medicine rada, Đure Đakovića 14, Subotica 24000
Kontakt telefoni: 024 571196, 024 571194

Radno vreme:
Ponedeljak 06,30 - 14,30 
Utorak 06,30 - 14,30 
Sreda 06,30 - 14,30 
Četvrtak 06,30 - 14,30 
Petak 06,30 - 14,30 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

e-mail: medicina.rada1@gmail.com

Načelnik: Dr Mirjana Pilja, spec. medicine rada

Glavna sestra: Jokić Sonja medicinska sestra

Google Map of Dispanzer medicine rada, Đure Đakovića 14, Subotica 24000, Subotica
Ambulanta MUP
Adresa: Segedinski put 45
Kontakt telefoni: 024 630334 i 024 630499

Radno vreme:
Ponedeljak 06.30 - 14.30 
Utorak 06.30 - 14.30 
Sreda 06.30 - 14.30 
Četvrtak 06.30 - 14.30 
Petak 06.30 - 14.30 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Jasmina Orlović, specijalista opšte medicine

Medicinska sestra: Nada Prole

Google Map of Segedinski put 45, Subotica
Ambulanta Elektrovojvodina
Adresa: Segedinski put 22-24
Kontakt telefoni: 024 619473 i 024 619472

Radno vreme:
Ponedeljak 06.30 - 14.30 
Utorak 06.30 - 14.30 
Sreda 06.30 - 14.30 
Četvrtak 06.30 - 14.30 
Petak 06.30 - 14.30 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

Dr Biljana Čabarkapa, doktor medicine

Medicinska sestra: Gordana Horvat

Google Map of Segedinski put 22-24, Subotica
Ambulanta “Pionir”
Adresa: Segedinski put 83
Kontakt telefoni: 024 660233

Radno vreme:
Ponedeljak 06.30 - 10.30 
Utorak 06.30 - 10.30 
Sreda 06.30 - 10.30 
Četvrtak 06.30 - 10.30 
Petak 06.30 - 10.30 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

DR Magdolna Seleš, doktor medicine

Medicinska sestra: Marina Pećerić

Google Map of Segedinski put 83, Subotica
Ambulanta “Sever”
Adresa: Magnetna polja 6
Kontakt telefoni: 024 660144

Radno vreme:
Ponedeljak 11.30 - 14.30 
Utorak NE RADI 
Sreda 11.30 - 14.30 
Četvrtak NE RADI 
Petak 11.30 - 14.30 
Subota NE RADI 
Nedelja NE RADI 

DR Magdolna Seleš, doktor medicine

Medicinska sestra: Marina Pećerić

Google Map of Magnetna polja 6, Subotica
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova