Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti

Načelnik službe: dr Verica Dronjak

Telefon: 024/ 552-791

Adresa: Eugena Kumičića 4

PREVENTIVNI CENTAR

U okviru Preventivnog centar radi:

 • Preventivno savetovalište
 • Savetovalište za dijabetes melitus

Preventivno savetovalište prima pacijente u zakazano vreme i vrši edukaciju i podizanje svesti građana o značaju i prepoznavanju zdravih stilova života, kao i potrebi očuvanja i redovne kontrole zdravlja. Preventivni pregledi se obavljaju u skladu sa nacionalnim standardima (nap primer skrining za kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne bolesti, diabetes melitus tip II, karcinome i druge bolesti).

Resurno edukativna jedinica:

 • informiše zaposlene u Domu zdravlja o organizovanim preventivnim aktivnostima;
 • edukuje zaposlene o novim saznanjima iz oblasti preventive i o mogućnostima primene novih metoda rada;
 • informiše stanovništvo o aktivnostima centra, pojedinih službi u domu zdravlja, planiranim akcijama i slično;
 • obavlja zdravstveno-vaspitne aktivnosti i promociju zdravlja.

Mobilna jedinica:

 • vrši informisanje stanovništva na terenu o važnosti preventivnih pregleda i promociju zdravih stilova života;
 • neposredno organizuje preventivne i zdravstvene akcije i kampanje;
 • distribuira zdravstveno promotivni materijal;
 • daje individualne savete na terenu;
 • organizuje zdravstveno promotivne kampanje u saradnji sa medijima u skladu sa kalendarom zdravlja;
 • direktno poziva na individualne preglede za određene populacione grupe;
 • sarađuje sa različitim vladinim/nevladinim organizacijama.

POLIVALENTNA PATRONAŽA

 • vrši zdravstveno promotivni rad u porodici, što znači da vrši zdravstveno vaspitnu edukaciju svog stanovništva na svom mikro reonu;
 • u kućnoj poseti obilazi: trudnicu, porodilju i novorođeno dete, odojče, predškolsko i školsko dete, studente, žene generativnog doba, hronične bolesnike, stare osobe …
 • obavlja zdravstveno vaspitni rad i vrši promociju zdravlja u predškolskim i školskim ustanovama poštujući program rada koji je usklađen sa odgovarajućim uzrastom;
 • obavlja zdravstveno vaspitni rad i vrši promociju zdravlja odraslog stanovništva u mesnim zajednicama i udruženjima penzionera, aktivima - žena, klubovima, radnim organizacijama, gde ujedno radi kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi po potrebi;
 • aktivno učestvuje u radu mobilne jedinice;
 • sarađuje sa svim strukturama u lokalnoj zajednici ( centar za socijalni rad, crveni krst, nevladine organizacije….);
 • organizuje školu za trudnice.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Preventivno savetovalište

 • 1 lekar, specijalista opšte medicine, sa delom radnog vremena
 • Srednja medicinska škola – 1 sestra

Savetovalište za dijabetes

 • Viša medicinska škola- 1 sestra

Patronaža

 • Viša medicinska škola – 5 sestara
 • Visoka strukovna škola 7 sestara
 • Srednja medicinska škola – 11 sestara

U okviru službe obezbeđeno je telefonsko savetovalište koje:

 • korisnicima obezbeđuje informacije o organizovanim preventivnim pregledima unutar službe i u drugim službama Doma zdravlja;
 • informiše korisnike o programu rada resursno edukativne jedinice i drugim zdravstveno edukativnim programima;
 • zakazuje preventivne preglede;
 • daje savete u vezi zdravih stilova života.

U SLUŽBI JE U TOKU 2022. GODINE OSTVARENO

 • u telefonskom savetovalištu je bilo 2229 poziva
 • resursno-edukativna jedinica je uradila 5093 predavanja kojima je obuhvaćeno 41159 slušalaca
 • školu za trudnice pohađalo je 198 trudnica
 • patronažne sestre su uradile 13281 kućnu posetu

POSEBNI DATUMI KOJI SE OBELEŽAVAJU PO KALENDARU ZDRAVLJA 

 • 21.01.- 28.01 – evropska nedelja prevencije raka grlića materice
 • 31.01. – nacionalni dan bez duvanskog dima
 • 04.02. – svetski dan borbe protiv raka
 • Mart – nacionalni mesec borbe protiv raka
 • 24.03. – svetski dan borbe protiv tuberkuloze
 • 07.04. – svetski dan zdravlja
 • 10.05. – međunarodni dan fizičke aktivnosti
 • 12.05. – međunarodni dan sestrinstva
 • 15.05. – međunarodni dan borbe protiv malignog melanoma
 • 31.05. – svetski dan bez duvahskog dima
 • Maj – treća nedelja – nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
 • 24.09. – svetski dan srca – nedelja u trećoj nedelji septembra
 • 40 nedelja u godini – nacionalna nedelja promocije dojenja
 • Oktobar – nacionalni mesec pravilne ishrane
 • 15.10. – međunarodni dan čistih ruku
 • 16.10. – svetski dan hrane
 • Novembar – mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
 • 14.11. – svetski dan borbe protiv šećerne bolesti
 • 15.11. – međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća
 • 01.12. – svetski dan borbe protiv HIV/AIDS

RADNO VREME

Preventivno savetovalište

 • petak 7-14 časova

ZAKAZIVANJE PREGLEDA NA TELEFON:

 • 024/552-791

Savetovalište za dijabetes

 • Radi od ponedeljka do petka od 07 do 14 časova.
 • Zakazivanja pregleda na telefone: 065/91-555-68 i 024/596-237

TELEFONSKO SAVETOVALIŠTE - DECA SRBIJE

Služba polivalentne patronaže pruža usluge telefonskog savetovališta radnim danima, subotom, nedeljom I praznicima od 7 do 19 časova. Pozivajući na broj telefona 024/601- 180, korisnici mogu dobiti odgovore na pitanja,korisne savete i obaveštenja koja se tiču dečijeg uzrasta.

ŠKOLA ZA TRUDNICE

Škola za psiho fizičku pripremu za porođaji negu novorođenčeta se odvija svakog meseca. Sve zainteresovane trudnice mogu se prijaviti na broj telefona: 024/552-791 od 7 do 14 časova

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova