Dom zdravlja

Dom zdravlja Subotica je ustanova koja se bavi zdravstvenom  delatnošću sa ciljem da svim građanima Subotice pruži primarne usluge zdravstvene zaštite.

U sastavu Doma zdravlja Subotica je i Služba hitne medicinske pomoći koja obezbeđuje pružanje hitne i neodložne medicinske pomoći svima kojima je ovakva pomoć potrebna, odnosno usluge prevoza i transporta bolesnika u ustanove sekundarnog tipa, kako na teritoriji grada Subotica tako i u druge centre.

Dom zdravlja Subotica ima oko 650 zaposlenih, koji poslove i radne zadatke obavljaju organizovani u sedam službi.
Dom zdravlja Subotica je specifičan po velikom broju objekata u kojima se građanima pružaju usluge zdravstvene zaštite i njihovoj razuđenosti. Naime, u gradu je aktivno 11, a u prigradskim naseljima Subotice još 12 zdravstvenih ambulanti.

U zasebnim objektima delatnost obavljaju i:

  • Služba hitne medicinske pomoći
  • Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece
  • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
  • Specijalističko poliklinička služba sa Dispanzerom za plućne bolesti
  • Stomatološka služba i
  • Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove.

Ovakav model rada omogućuje da zdravstvene usluge budu lako i jednostvano dostupne korinicima usluga, ali istovremeno podarzumeva i veće troškove i sve teže obezbeđivanje potrebnog broja zdravstvenih radnika.

Najveći deo objekata, građenih pre nekoliko decenija, obnovljen je tokom poslednjih nekoliko godina zahvaljujući sredstvima Fonadacije ADF (SAD), Nacionalnog investicionog plana, lokalne samouprave Subotice i Doma zdravlja.

Uspešno su rešeni i višegodišnji problemi funkcionisanja Službe hitne medicinske pomoći. Obnovljen je vozni park i prostor u kojem služba funkcioniše, nabavljena je nova oprema (defibrilatori, EKG aparati, itd.) postavljeni su klima uredjaji i upostavljen registrofon za pozive korisnika usluga.

Sredstvima lokalne samouprave grada Subotica kupljeno je 6 novih sanitetskih vozila, a još 3 (jedno novo i dva polovna) stigla su zahvaljujući donatorima.

Većina ambulanti je dobila nove EKG aparata, opremu i klime, obnovljene su stomatološke stolice, nabavljen laserski uređaj za potrebe sportske medicine, a sredstvima Pokrajinskog fonda za zdravstvo kupljen je i novi ultrazvučni aparat za potrebe pedijatrije, sportske medicine i dečije ortopedije.

Danas se sve više radi na preventivi i preventivnim konatktima sa korisnicima usluga. Dom zdravlja Subotica je prvi u Srbiji formirao službu za preventivni rad u okviru opšte medicine, što u praksi daje veoma dobre rezultate.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova