Kada da pozovem 194?

U slučaju hitnih i životno ugrožavajućih stanja pozvati 194. Broj je dostupan i besplatan  24 časa, svakodnevno za sve mobilne mreže i fiksnu telefoniju.

Veoma je važno ostati pribran, smiren, te pažljivo slušati pitanja dispečera  i na ista što preciznije odgovotiti kako bi adekvatna pomoć bila što efikasnije pružena.

Hitnu pomoć pozovite kada sumnjate da je Vaš ili život nekoga u Vašem okruženju ugrožen.

Bez odlaganja pozvati 194 u slučaju:

 1. Prvi put naglo nastalih teških simptoma
 2. Naglog pogoršanja hroničnih bolesti
 3. U slučaju zadesa

Neka od stanja koja zahtevaju pozivanje broja 194:

 • bol u grudima;
 • gušenje;
 • izražene alergijske reakcije;
 • stanje bez svesti;
 • prestanak disanja;
 • iznenadni i jaki bolovi u stomaku/leđima; povraćanje tamnog sadržaja ili tamna stolica…
 • jake glavobolje;
 • krvarenje;
 • moždani udar;
 • opekotine;
 • epilepsija;
 • rane, prelomi, povrede;
 • samoubistvo;
 • trovanja lekovima i drugim supstancama;
 • porođaj;
 • udar električnom strujom;
 • saobraćajni udes;
 • utapanje.

Uputstva za pozivanje broja 194

Kada čujete govorni automat, SAČEKAJTE, poziv će se automatski prebaciti na prvog slobodnog dispečera.

Kada Vam se dispečer  javi, smireno i razgovetno odgovarajte na njegova pitanja.

Pitaće vas:

 • Šta se desilo, u čemu je problem?
 • Tačnu ili što približniju adresu (pogledajte obeležja oko sebe ako niste sigurni za tačnu lokaciju)?
 • Broj telefona?
 • Kome je potrebna pomoć?
 • Pitaće Vas i detaljnije o trenutnom stanju unesrećenog:
 • Da li je svestan?
 • Da li diše?
 • Kada su počele tegobe?
 • Da li se prvi put javljaju?

Pratite instrukcije i budite kraj unesrećenog dok ekipa Hitne pomoći ne stigne.
NE PREKIDAJTE VEZU dok Vam dispečer ne kaže.

KORISNI SAVETI

BUDITE SMIRENI
Dispečer  sve neophodne podatke ukucava u kompjuter, te iako deluje da to traje predugo, u slučaju hitnog poziva, ekipa Hitne pomoći je već krenula na zadatu adresu, dok Vi dajete sve potrebne informacije i odgovarate na sva postavljena pitanja.

PRATITE UPUTSTVA
Pustite dispečera  da Vas navodi i da uputstva kako da se ponašate i šta da uradite do dolaska ekipe Hitne pomoći. Imajte razumevanja za sva postavljena pitanja i sve instrukcije. Sa druge strane telefona su profesionalci, iskusni sa namerom da Vam pomognu.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova