+381 24 600 735
+381 24 552 239
domzdravljasu@gmail.com
Matka Vukovića 11, 24000 Subotica


DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

NAZIV ADRESA TELEFON

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA

Matka Vukovića 11

024 600735

UPRAVA SLUŽBE ZA OPŠTU MEDICINU

Pazinska BB

024 553151
024 645520

ZDRAVSTVENE AMBULANTE

Ogranak I

Kumičićeva 4

024 527956
065 9155534

Ogranak II

Beogradski put 45

024 552587
065 9155535

Ogranak III

Ruđera Boškovića 22

024 562656

Ogranak IV

Halaški put 55

024 557154
065 9155537

Ogranak V

Zmaj Jovina 29

024 571735
065 9155538

Ogranak VI

Segedinski put 42

024 546237
065 9155539

Ogranak VII

Harambašićeva 2

024 558265
065 9185585

Ogranak VIII

Aksentija Marodića bb

024 567356
065 9155540

Dom penzionera

Aleja Maršala Tita 31

024 525457
065 9155541

Prozivka

Pazinska bb

024 4102215
065 9185588

Prozivka (skrinig pluća)

Pazinska bb

065 9155560

Studentska ambulanta

Marije V. Tošinice 7

024 650510
065 9185569

Graničar

Istočni vinogradi bb

024 550019
065 9155542

Peščara

Šabačka bb

024 516121
065 9155543

Palić

Jožefa Hegediša 22

024 753070
065 9155544

Hajdukovo

Borisa Kidriča 21

024 4758013
065 9155545

Čantavir

Jožefa Atile 13

024 782179
065 9155546

Bački vinogradi

Beogradska bb

024 4757018
065 9155554

Novi Žednik

Ilije Lubarde 2

024 785003
065 9155547

Stari Žednik

Vladimira Nazora bb

024 787014
065 9155548

Bajmok

Maršala Tita bb

024 762159
065 9155549

Đurđin

Borisa Kidriča bb

024 4768004
065 9155550

Tavankut

Marka Oreškovića bb

024 4767002
065 9155551

Mala Bosna

Subotička 34

024 4796037

Kelebija

Veljka Vlahovića bb

024 4780010
065 9155552

Bikovo

Bikovo 342

024 4797044
065 9155553

Šupljak

Kostolanji Arpada 108

024 768004

Mali Bajmok

Franje Kluza 2

024 562225
065 9185556

Zorka

Sutjeska 82

024 527070
065 9185557

Radanovac

Venac bratsva i 

jedinstva 21

024 596606
065 9185587

SAVETOVALIŠTE ZA DIJABETES

Segedinski put 42

065 9155568

ODELJENJE ZA KUĆNO LEČENJE

Kumičićeva 4

024 552712
065 9185602

SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Petefi Šandora 24

194

od 0,00 do 24,00 časova

194

saveti za pacijente (0,00 - 24,00)

024 551373

kancelarija (radnim danima od 07 do 14 časova)

024 524469

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I DECE

Đure Đakovića 14

 

Dečiji dispanzer

024 553559
065 9185595

Razvojno savetovalište

024 536136
065 9185559

Školski dispanzer

024 694705
065 9185597

Adolescentno savetovalište

024 572211

Dispanzer za žene

024 600795
065 9185596

Skrining za karcinom dojke

024 571065

Skrining na karcinom grlića materice

065 9155559

Dečija ambulanta Palić

065 9155584

Dečija ambulanta Čantavir

024 782179
065 9155582

Dečija ambulanta Bajmok

024 762071
065 9155563

Savetovalište za bebe (zakazivanje vakcinisanja)

065 9185583

radnim danima  od 07 - 08  i 13-14 časova)

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Zmaj Jovina 30

024 571194
024 571196

Medicina rada - prijem

065 9185566

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Trg žrtava fašizma 16

024 645545
024 645527

Specijalistička stomatološka poliklinika 

Trg Žrtava Fašizma 16

Kartoteka

024 645545

RTG kabinet

024 645532

Protetika I

024 645534

Protetika II

024 645523

Oralna hirurgija

024 645535

Ortodoncija (dr Cikota)

024 645529

Odsek bolesti usta i zuba

024 645536

Ortodoncija i dežurstvo

024 645533

Zubno tehnički laboratorijum

024 645528

Ogranci Stomatološke službe

Ogranak II

065 9155569

Ogranak VI

065 9185611

Ogranak VII

024  645531

Bajmok

065 9155570

Hajdukovo

065 9185579

Čantavir

024 782179

CMD školsko

024 694706
065 9185610

CMD predškolsko

065 9185612

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA SA PATRONAŽNOM SLUŽBOM

 

 

Zakazivanje pregleda za Preventivni centar školu za trudnice i ostale informacije u vezi sa Patronažnom službom

024 552791

Telefonsko savetovalište "Deca Srbije" 

024 601180

SPECIJALISTIČKA KONSULTATIVNA SLUŽBA

 

 

Pneumoftiziologija (ATD) (Harambašićeva 2.)

065 9155525
024 600896

Internistička ambulanta (Harambašićeva 2.)

024 546104
065 9155524

Sportska ambulanta (Đure Đakovića 14. - CMD)

024 572710
065 9155562

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova