Menadžment

 
dr Tatjana Popović

v.d. direktora
specijalista ginekologije i akušerstva,
master ekonomista u oblasti zdravstva

 
Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački

pomoćnik direktora za medicinska pitanja,
diplomirani zdravstveni menadžer,
specijalista opšte medicine

Mara Jelić

diplomirani ekonomista
pomoćnik direktora za
finansijsko-računovodstvene i tehničke poslove

Milica Pavlović Sivel

dipl. pravnik
pomoćnik direktora za pravne,
kadrovske i administrativne poslove

 
ing. Davor Rebrenović

rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja

Melinda Tot Demek

glavna sestra Doma zdravlja Subotica

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova