Nadzorni odbor

PREDSEDNIK

Milica Malić, diplomirani ekonomista, predstavnica osnivača

ČLANOVI

Ankica Bagi, magistar farmacije, predstavnica osnivača

dr Sonja Radojčić Florin, doktorka medicine, spec opšte medicine, predstavnica zdravstvene ustanove 

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova