Služba hitne medicinske pomoći

Načelnik: dr Branislav Milović, specijalista urgentne medicine

Glavni medicinski tehničar: master sci Žolt Sendi, medicinski tehničar

Vodeći medicinski tehničar: Ujhelyi Zoltan, medicinski tehničar

TELEFONI

024/ 551 373

024/ 524 469

Adresa: Petefi Šandora 24
Radno vreme: 0,00 do 24,00

OPIS DELATNOSTI

Pod hitnom medicinskom pomoći se podrazumeva organizovana, stručna medicinska pomoć na mestu poveđivanja odnosno naglo nastalog oboljenja, u toku transporta – do definitivnog zbrinjavanja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi  od 0 do 24 sata, neprekidno svakog dana u godini.

Osnovna delatnost je rad lekarskih ekipa, koje ukazuju hitnu medicinsku pomoć na mestu incidenta (na terenu) kao i u ambulanti  službe. Urgentna ekipa u sastavu lekar specijalista urgentne medicine, urgentni medicinski tehničar i vozač izlazi na pozive prvog reda hitnosti – stanja koja direktno ugrožavaju život povređenih, odn. naglo obolelih. Druge dve lekarske ekipe u sastavu lekar doktor medicine, medicinski tehničar i vozač – izlaze prvenstveno na pozive drugog i trećeg reda hitnosti-stanja koja nisu životno ugrožavajuća a zahtevaju hitnu medicinsku pomoć zbog akutnog pogoršanja osnovne bolesti ili novonastalih povreda.
Drugi vid delatnosti je sanitetski transport bolesnika na teritoriji Grada Subotica kao i u druge, više medicinske ustanove u zemlji i inostranstvu.

Služba hitne medicinske pomoći obavlja i sanitetsko obezbeđenje na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gde se očekuje okupljanje velikog broja ljudi.
Služba raspolaže sa posebnim planom za rad u slučaju vanrednih situacija, masovnih nesreća i epidemija teških zaraznih bolesti većih razmera. Postoji dobra saradnja sa drugim relevantnim stručnim službama kao što su MUP, Vatrogasci i Crveni krst.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U službi radi 23 lekara, od toga 8 specijalista urgentne medicine a 4 lekara je na specijalizaciji iz urgentne medicine. Broj medicinskih tehničara je 35, od toga 6 strukovna medicinska tehničara, a vozača sanitetskih vozila je 32.

VOZNI PARK

Služba raspolaže sa 15 sanitetskih vozila tipa Citroen, Peugeot, Fiat i Renault  kao i dva vozila tipa putničkog kombi vozila za prevoz pacijenata za dijalizu. Jedno vozilo u proseku godišnje prelazi oko 36.000 kilometara..

BROJ USLUGA ZA 2022. GODINU

Služba hitne medicinske pomoći je u 2022. godini imala 12.021  intervencija na terenu

U ambulanti SHMP je pregledano 11.625 pacijenata.
Transportne ekipe su prevezle  6.244 pacijenta.
Vozila su prešla 542.898 kilometara.

U 2022.godini je prevezeno 96 pacijenata sa akutnim infarktom miokarda (STEMI), od toga je 85 pacijenata prevezeno u Institut za kardio vaskularne bolesti Sremska Kamenica, dok je reanimirano 105 pacijenata.

RAZVOJNI PLANOVI

Neprestani rad na edukaciji i stalnom usavršavanju kadrova svih profila. Kontinuirane edukacije se sprovode unutar same službe uz trening vežbe na lutkama – trenažerima, kao i među zaposlenima ostalih službi Doma zdravlja.
Svetski dan “Pokrenimo srce” se tradicionalno obeležava sveke godine 16. oktobra. Tokom manifestacije zaposleni u SHMP vrše masovne obuke građana na gradskom trgu kao i organizovane edukacije društveno odgovornih firmi, sportista, učenika škola i njihovih vaspitača, nastavnika kao i svih zainteresovanih građana.
U kontinuitetu se sprovode obuke širokog građanstva u pružanju mera osnovne životne potpore na mestu incidenta kao i na edukaciji građana o što bržem prepoznavanju simptoma kritično obolelih te pružanje osnovnih mera prve pomoći do dolaska stručne ekipe.

Kada da pozovem 194?

U slučaju hitnih i životno ugrožavajućih stanja pozvati 194. Broj je dostupan i besplatan  24 časa, svakodnevno za sve mobilne mreže i fiksnu telefoniju.

Veoma je važno ostati pribran, smiren, te pažljivo slušati pitanja dispečera  i na ista što preciznije odgovotiti kako bi adekvatna pomoć bila što efikasnije pružena.

Hitnu pomoć pozovite kada sumnjate da je Vaš ili život nekoga u Vašem okruženju ugrožen.

Bez odlaganja pozvati 194 u slučaju:

 1. Prvi put naglo nastalih teških simptoma
 2. Naglog pogoršanja hroničnih bolesti
 3. U slučaju zadesa

Neka od stanja koja zahtevaju pozivanje broja 194:

 • Bol u grudima;
 • Gušenje;
 • Izražene alergijske reakcije;
 • Stanje bez svesti;
 • Prestanak disanja;
 • Iznenadni i jaki bolovi u stomaku/leđima; Povraćanje tamnog sadržaja ili tamna stolica…
 • Jake glavobolje;
 • Krvarenje;
 • Moždani udar;
 • Opekotine;
 • Epilepsija ;
 • Rane, prelomi, povrede;
 • Samoubistvo;
 • Trovanja lekovima i drugim supstancama;
 • Porođaj;
 • Udar električnom strujom;
 • Saobraćajni udes;
 • Utapanje.

Uputstva za pozivanje broja 194

Kada čujete govorni automat, SAČEKAJTE, poziv će se automatski prebaciti na prvog slobodnog dispečera.
Kada Vam se dispečer  javi, smireno i razgovetno odgovarajte na njegova pitanja.

Pitaće vas:

 • Šta se desilo, u čemu je problem?
 • Tačnu ili što približniju adresu (pogledajte obeležja oko sebe ako niste sigurni za tačnu lokaciju)?
 • Broj telefona?
 • Kome je potrebna pomoć?
 • Pitaće Vas i detaljnije o trenutnom stanju unesrećenog:
 • Da li je svestan?
 • Da li diše?
 • Kada su počele tegobe?
 • Da li se prvi put javljaju? 

Pratite instrukcije i budite kraj unesrećenog dok ekipa Hitne pomoći ne stigne.
NE PREKIDAJTE VEZU dok Vam dispečer ne kaže.

KORISNI SAVETI

BUDITE SMIRENI

Dispečer  sve neophodne podatke ukucava u kompjuter, te iako deluje da to traje predugo, u slučaju hitnog poziva, ekipa Hitne pomoći je već krenula na zadatu adresu, dok Vi dajete sve potrebne informacije i odgovarate na sva postavljena pitanja.

PRATITE UPUTSTVA

 Pustite dispečera  da Vas navodi i da uputstva kako da se ponašate i šta da uradite do dolaska ekipe Hitne pomoći. Imajte razumevanja za sva postavljena pitanja i sve instrukcije. Sa druge strane telefona su profesionalci, iskusni sa namerom da Vam pomognu.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova