Služba opšte medicine

Načelnik: Prim. Dr Master sci. med. Ljiljana Miljački, specijalista opšte medicine, diplomirani zdravstveni menadžer

Zamenik načelnika: Dr Verica Dronjak, specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe: Roža Mačković

Vodeća sestra službe: Senka Antunović

Telefon: 024/645 521
Adresa: Pazinska bb

RADNO VREME

 • Uprave za opštu medicinu 7-14 časova
 • radno vreme ogranaka je dato uz svaki organak posebno.

DELATNOST

U Službi opšte medicine funkcioniše 28 ogranka,od kojih su 15 u gradu i 13 u vangradskim naseljima. Služba i zaposleni u njoj pružaju zdravstvene usluge u skaldu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti odrasloj populaciji starosti preko 18 godina. Zdravstvene usluge se odnose na prevenciju, rano otkrivanje i lečenje masovnih nezaraznih bolesti, kao i akutnih stanja i obolenja.To podrazumeva i prevenciju imunizacijom protiv tetanusa i gripa kao akutnih obolenja, kao i organizovanje sistematskih pregleda odrasle populacije u cilju ranog otkrivanja hroničnih obolenja (dijabetes, povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti od kojih posebno karcinom debelog creva, karcinom dojke, grlića materice i pluća, i drugih hroničnih obolenja). Zaposleni obavljaju i zdravstveno vaspitni rad sa pacijentima u cilju popularizacije zdravih stilova života, prevenciji i lečenju faktora rizika kao što su pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost i stres. Organizuju se i javno zdravstvene manifestacije u saradnji sa drugim Službama u Domu zdravlja i Zavodom za javno zdravlje, u skladu sa kalendarom zdravlja. Aktivno učestvujemo u projektima koje organizuju Ministarstvo zdravlja, Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Evropska agencija za rekonstrukciju i mnoge nevladine organizacije.
Od 1.07. 2007. godine u Službi za opštu medicinu funkcioniše IZABRANI LEKAR, odnosno izjašnjavanje pacijenata za izabranog lekara po kriterijumima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.
Preko Aktiva opšte medicine SLD DLV organizuje se veliki broj predavanja i stručnih seminara za lekare i sestre,kako u Subotici, tako i u zemlji i inostranstvu.

Služba funkcioniše po modelu zakazivanja pregleda za hronične bolesnike od 04.01.2011. Hitna stanja i obolenja zbrinjavaju se istoga dana.

U okviru Službe Opšte Medicine Doma Zdravlja Subotica u novembru 2013. godine otvoreno je Odelenje kućnog lečenja. Odelenje je formirano kao odgovor na sve veće potrebe stanovništva za ovakvom vrstom zdravstvene zaštite. Na poslovima kućnog lečenja zaposleno je 3 lekara i 18  medicinskih tehničara. Sedište odelenja se nalazi u Kumičićevoj ulici broj broj 4. Kućno lečenje podrazumeva zdravstveno zbrinjavanje pacijenata suočenih sa najtežim obolenjima i pruža sve usluge koje su obezbeđene na primarnom nivou našeg zdravstvenog sistema. U to spadaju posete pacijentima u njihovim kućama, različite dijagnostičke i terapijske procedure, ispisivanje recepata, upućivanje u druge zdravstvene ustanove i slično. Za potrebe ovih procedura Dom Zdravlja Subotica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i donatorima obezbedio je svu potrebnu opremu, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

U Službi opšte medicine radi 58  lekara: 14 specijalista opšte medicine, dva lekara koji imaju primarijat, i 44  lekara opšte medicine. U službi opšte medicine radi 76  sestara na neodređeno i  7 sestrara  na određeno vreme.

BROJ PREGLEDA

U Službi opšte medicine tokom 2022 godine je urađeno: 

 • broj pregleda: 462,857
 • ostale usluge u ambulantama: 202332
 • prosečan broj pacijenata po lekaru:  33 - 35.
 • broj kućnih poseta u kućnom lečenju: 1462
 • broj poseta medicinske sestre/tehničara: 52494
 • broj preventivnih pregleda: 1481
 • imunizacije: 13965
 • ciljani pregledi na kolorektalno karcinom: 1430
 • skrining na kardiovaskularne bolesti: 56
 • skrining na depresiju: 992
 • skrining na dijabetes: 189
 • individualni zdravstveno vaspitni rad: 124645
 • grupni zdravstveno vaspitni rad: 1894

ZNAČAJNI DATUMI

Služba za opštu medicinu obeležava sve datume u skladu sa Kalendarom zdravlja.

RAZVOJNI PLANOVI

Unapređenje preventivnog rada lekara i sestara,povećanje broja sistematskih pregleda,učešće u projektu kapitacije, unapređenje informatičke strukture u službi i umrežavanje objekata.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova