Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Načelnik: dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicine

Glavna sestra: Ana Zvekan Berec, medicinska sestra

Adresa: Harambašićeva 2

U sastavu Službe za specijalističko konsultativnu delatnost rade:

Odsek za internu medicinu 

Telefon: 024/4562-656

Adresa Ruđera Boškovića 22.

Radno vreme svakog radnog dana od 6,30 do 20,00 časova

Odelenje za pneumoftiziologiju

Telefon: 024/600-896

Adresa Harambašićeva 2.

Radno vreme: od ponedeljka do petka, od 6,30 do 14,30 časova

Snimanje pluća i inhalacija od 7,00 do 13,00 časova

Rukovodilac odeljenja: dr Elizabeta Vrana, specijalista pneumoftiziologije

Odsek za sportsku medicinu

Telefon: 024/572-710

Adresa: Đure Đakovića  14

Radno vreme: ponedeljak od 12,00 -  20,00 ;utorak – petak: 6,30 – 14,30

Rukovodilac odseka: dr Ibolja Radulović

DELATNOST

Preglede u Specijalističkoj službi  zakazuju lekari opšte medicine ili lekari medicine rada preko programa Izis, koji se primenjuje od 2016. godine.

Za internistički pregled pacijent treba da ima labalatorijske nalaze i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Pneumoftiziološki pregledi se obavljaju u prepodnevnoj smeni. Pacijenti na pregled treba da donesu stare RTG snimke. 

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost se bavi prevencijom i lečenjem  oboljenja disajnih puteva i obavlja:

 • obradu svih upućenih pacijenata sa respiratornim tegobama;
 • kontrolišemo i lečimo sve tbc bolesnike posle bolničkog lečenja i pratimo epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Subotica. Dispanzer za plućne bolesti u Subotici je regionalni centar za prijavljivanje i odjavljivanje tuberkuloznih bolesnika za  Severno-Bački okrug;
 • preventivne preglede sa snimanjem pluća za pacijente, koji su upućeni  od strane lekara Opšte medicine ili lekara Medicine rada;
 • funkcionalnu dijagnostiku i snimanje EKG-a;
 • parenteralnu i inhalatornu terapiju plućnih bolesnika i upućenih pacijenata sa ORL odeljenja Opšte bolnice;
 • disajne vežbe;
 • zdravstveno prosvećivanje (higijensko-dijetetski režim tbc bolesnika, pravilno korišćenje inhalatornih lekova to jest pumpica).

Kao preventivu možemo raditi i stalnu kontinuiranu selektivnu fluorografiju - pregled svih starijih od 45 godina, pušača, odnosno bolesnika od drugih hroničnih bolesti.

Godišnje se uradi oko 8124 lekarskih pregleda, 6317 RTG snimanja pluća, 937 inhalacija, 1513 ispitivanja plućne funkcije.                                                             

Lekarski i sistematski pregledi u sportskoj ambulanti se vrše u dve smene, pre i popodne uz prethodni dogovor sa sportistima i sportskim klubovima.

Specijalistička služba osim osnovnih pregleda, obavlja usluge za preoperativnu pripremu, periodične preglede radnika i preglede za invalidsku komisiju.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • 3  lekara specijalista interne medicine
 • 1 lekar specijalista pneumoftiziologije
 • 1 lekar specijalista sportske medicine
 • 2 viša RTG tehničara i
 • 13 medicinskih sestara-tehničara
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova