Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Načelnik: Pilja dr Mirjana, spec. medicine rada

Glavna sestra: Jokić Sonja

Telefon: 024/571-196

Fax: 024/571-194

Adresa: Đure Đakovića 14

Radno vreme: 06,30 – 14,30 časova

ORGANIZACIJA SLUŽBE

Služba je organizovana tako da svoju delatnost obavlja putem Odeljenja specifične zdravstvene zaštite i 4 ambulante medicine rada smeštenim u radnim organizacijama.

Osnovni zadatak ove organizacije je da služba obezbedi što bolju i efikasniju zdravstvenu zaštitu na radu.

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika pruža preventivnu i osnovnu kurativnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih u industrijskih i drugim privrednim i neprivrednim delatnostima.

ODELJENJE SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Ovo odeljenje prati i proučava profesionalna i druga oboljenja kao i povrede na radu i obavlja isključivo preventivnu delatnost i radi:

 • prethodne i periodične preglede radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom;
 • sistematske preglede radno aktivnog stanovništva;
 • ciljane preglede radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak i sprovođenje preventivne rehabilitacije;
 • lekarska uverenja (zapošljavanje, vozače amatere, vozače profesionalnih kategorija, za odlazak u inostranstvo (rad na brodu), za hranitelje, usvajanje deteta i drugo;
 • lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja;
 • profesionalnu orijentaciju i selekciju;
 • ekspertize radne sposobnosti;
 • sudska veštačenja;
 • pruža konsultativne usluge iz oblasti medicine rada.

AMBULANTE MEDICINE RADA

Nalaze se u krugu preduzeća, a pružaju usluge i za radnike drugih radnih organizacija.

Ambulanta obavlja:

 • osnovnu preventivnu i kurativnu zaštitu radnika,
 • preglede i lečenje zaposlenih,
 • vodi evidenciju nesposobnih za rad i prati tok njihovog lečenja,
 • prati zdravstveno stanje radnika i higijenske prilike pod kojima žive i rade,
 • rad na ranom otkrivanju oboljenja radnika,
 • predlaže radnoj organizaciji mere za poboljšanje uslova rada i za pružanje zdravstvene zaštite
 • vodi kontinuirano morbiditetni apsentizam.

Spisak i radno vreme ambulanti:

 • Elektrovojvodina (6,30 do 14,30)
 • MUP (6,30 do 14,30)
 • Pionir (6,30 do 10,30)
 • Sever (11:30 do 14:30) ponedeljak, sreda, petak

Usluge koje se pružaju u Odeljenju za specifičnu zdravstvenu zaštitu direktno se naplaćuju od korisnika usluga, a u ambulantama medicine rada u preduzećima postoje ugovori sa Domom zdravlja Subotica o sufinansiranju za pružene usluge od strane SZZZR.

STRUKTURA ZAPOSLENIH 

 • 1 specijalista medicine rada
 • 1 specijalista oftalmologije
 • 1 specijalista opšte medicine
 • 2 lekara opšte medicine
 • 1 psiholog
 • 8 medicinskih sestara
 • 1 administrativni radnik

Odeljenje specifične zdravstvene zaštite radnika, koje pruža preventivne usluge za sve građane i zaposlene na teritoriji Grada Subotice, godišnje obavi oko 5.000 pregleda. Ambulante medicine rada pokrivaju oko 6.000 zaposlenih i oko 2.000 penzionera,a godišnje izvrše oko 30.000 pregleda.

Dom zravlja Subotica poziva preduzeća koji nisu korisnici naših usluga da se jave Službi za zdravstvenu zaštitu radnika, radi sklapanja ugovora o prethodnim i periodičnim pregledima radnika.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova