Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece

Načelnik službe:

Glavna sestra: Uskoković Mirjana, strukovna medicinska sestra

Telefon: 024/ 536 136 (načelnik službe i glavna sestra)

Adresa: Đure Đakovića 14

Radno vreme: od 07 do 20 časova, radnim danima i subotom 

Dežurstvo Odseka za zdravstvenu zaštitu dece posle 20 časova preuzima Služba hitne pomoći u ulici Petefi Šandora  24, Subotica, broj telefona 024/ 551-373. 

U sastavu Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece radi:

 • Odeljenje  za zdravstvenu zaštitu žena (telefon:024/600-795)
 • Odeljenje  za odojčad, predškolsku decu, školsku decu i omladinu

U okviru Odeljenja za odojčad, predškolsku decu, školsku decu i omladinu organizuje se:

 • Odsek za zdravstvenu zaštitu odojčadi i predškolske dece (telefon: 024/553-559)

Zakazivanje preventivnih pregleda i vakcinacije kod beba i dece do 7 god je isključivo na telefon 065/9185583, svakog radnog dana  u periodu od 07 do 08 i od 13 do14 časova.

 • Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (telefon: 024/694-705)
 • Odsek - Savetovališta za mlade - Adolescentno savetovalište (telefon: 024/572-211)
 • Odsek - Razvojnog  savetovališta (telefon: 024/536-136)

VANGRADSKE DEČIJE AMBULANTE:

 • Bajmok 024/762-071
 • Čatavir 024/782-179
 • Palić 024/753-070

STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Specijalisti pedijatrije 7
 • Specijalisti ginekologije i akušerstva 6
 • Lekari opšte medicine 10
 • Lekari na specijalizaciji 7
 • Defektolozi 3
 • Logopedi 4
 • Psiholozi 1
 • Medicinske sestre 36
 • Strukovna medicinska sestra 3
 • Citoskriner 2

Spisak izabranih lekara na ginekologiji:

 • Popović dr Tatjana, specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner
 • Babić dr Igor, specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner
 • Kovačević dr Vera, specijalista ginekologije i akušerstva,citoskriner
 • Turanov dr Nataša, specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner
 • Basara dr Nada, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Hamza dr Mejda, specijalista ginekologije i akušerstva

Spisak izabranih lekara na pedijatriji

 • Grujičić dr Evica, lekar specijalista pedijatrije
 • Đurđevski dr Sanja, lekar specijalista pedijatrije
 • Krajninger P. dr Josipa, lekar specijalista pedijatrije
 • Bojović dr Aleksandra, lekar specijalista pedijatrije
 • Ibrajter dr Ana, lekar specijalista pedijatrije
 • Latinović dr Ingrid, lekar opšte prakse
 • Radujković dr Sanja, lekar opšte prakse
 • Knežević dr Ivana, lekar opšte prakse
 • Mitrović dr Vladimir, lekar opšte prakse
 • Radisavljević dr Iva, lekar opšte prakse
 • Poznan dr Ana, lekar opšte prakse
 • Stefanović dr Janja, lekar opšte prakse
 • Skenderović dr Lucia, lekar opšte prakse  

Dečija ambulanta, Palić

 • Čović dr Milijana, lekar specijalista pedijatrije

Dečija ambulanta, Čantavir

 • Milanković S. dr Kati, lekar opšte prakse

Dečija ambulanta, Bajmok

 • Tričković dr Julija, lekar opšte prakse

Razvojno savetovalište

 • Polivka dr Agota, lekar specijalista pedijatrije
 • Mr sci Nada Vučković, psiholog
 • Đurić Slavica, reedukator
 • Valent Etela, reedukator
 • Pavlović Marta, reedukator
 • Dženopoljac Dragana, logoped
 • Barna Paula, logoped
 • Kiškarolj Eržebet, logoped
 • Dudaš Zita, logoped
 • Otašević Željko, socijalni radnik

LEKARI NA SPECIJALIZACIJI

Ginekologija

 • Filipović Jovanović dr Suzana
 • Tomić dr Bojana

Pedijatrija

 • Aradski dr Vesna
 • Matković Gurinović dr Aleksandra
 • Ikonić dr Zvezdana
 • Knežević dr Nevena
 • Đurović dr Ivana

DELATNOST SLUŽBE

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece obezbeđuje:

 • potpunu zdravstvenu zaštitu  žena, trudnica i porodilja, kao i dece od rođenja do završetka srednje škole;
 • kurativni i preventivni pregledi  žena, dijagnostika, citološki pregledi PAPA testova, kao i pregledi u vezi sa trudnoćom, porođajem i materinstvom .
 • sprovodi se  vakcinacija  prema programu obavezne imunizacije stanovništva,
 • obavljaju se  preventivni pregledi  odojčadi, male dece, školske dece i adolescenata   

BROJ OSTVARENIH USLUGA U 2022. GODINI

Ginekologija

 • preventivnih pregleda 20887
 • kurativnih pregleda 23820
 • dijagnostičko- terapijske usluge 51417

Pedijatrija –mala deca

 • preventivnih pregleda 13007
 • kurativnih pregleda 45884
 • dijagnostičko terapijske uluge 7746

Pedijatrija-školski uzrast

 • preventivnih pregleda 5741
 • kurativnih pregleda 60992
 • dijagnostičko terapijskih usluga 9995

Razvojno savetovalište

 • lekarski pregledi 818
 • psiholog 761
 • defektolozi i logopedi 7678
 • socijalni radnik 778

Adolescentno savetovalište

 • savetovanja lekara 32
 • psiholog 647

TELEFONI ZA INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Dečiji dispanzer: 024-553-559

Školski dispanzer: 024-694-705

Ginekologija: 024-600-795

Razvojno savetovalište: 024-536-136

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova