Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece

Načelnik službe:

Glavna sestra: Uskoković Mirjana, strukovna medicinska sestra

Telefon: 024/ 536 136 (načelnik službe i glavna sestra)

Adresa: Đure Đakovića 14

Radno vreme: od 07 do 20 časova, radnim danima i subotom 

Dežurstvo Odseka za zdravstvenu zaštitu dece posle 20 časova preuzima Služba hitne pomoći u ulici Petefi Šandora  24, Subotica, broj telefona 024/ 551-373. 

U sastavu Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece radi:

 • Odeljenje  za zdravstvenu zaštitu žena (telefon:024/600-795)
 • Odeljenje  za odojčad, predškolsku decu, školsku decu i omladinu

U okviru Odeljenja za odojčad, predškolsku decu, školsku decu i omladinu organizuje se:

 • Odsek za zdravstvenu zaštitu odojčadi i predškolske dece (telefon: 024/553-559)

Zakazivanje preventivnih pregleda i vakcinacije kod beba i dece do 7 god je isključivo na telefon 065/9185583, svakog radnog dana  u periodu od 07 do 08 i od 13 do14 časova.

 • Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (telefon: 024/694-705)
 • Odsek - Savetovališta za mlade - Adolescentno savetovalište (telefon: 024/572-211)
 • Odsek - Razvojnog  savetovališta (telefon: 024/536-136)

VANGRADSKE DEČIJE AMBULANTE:

 • Bajmok 024/762-071
 • Čatavir 024/782-179
 • Palić 024/753-070

STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Specijalisti pedijatrije 7
 • Specijalisti ginekologije i akušerstva 6
 • Lekari opšte medicine 10
 • Lekari na specijalizaciji 7
 • Defektolozi 3
 • Logopedi 4
 • Psiholozi 1
 • Medicinske sestre 36
 • Strukovna medicinska sestra 3
 • Citoskriner 2

Spisak izabranih lekara na ginekologiji: 

 • Dr Tatjana Popović, v.d. direktora Doma zdravlja Subotica, specijalista ginekologije i akušerstva, master ekonomista u oblasti zdravstva, citoskriner cervikalne patologije
 • Dr Ingrid Higl, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr sci. med. Vera Kovačević, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Nataša Turanov, specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner cervikalne patologije
 • Dr Nada Basara, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dr Mejda Hamza, specijalista ginekologije i akušerstva 

Timovi: 

 • Dr Tatjana Popović, sestra Timea Zorić 
 • Dr Ingrid Higl, sestra Rajka Pavlović 
 • Dr sci. med. Vera Kovačević , sestra Smiljana Bevanada 
 • Dr Nataša Turanov, sestra Suzana Prćić 
 • Dr Nada Basara, sestra Ivana Horvat 
 • Dr Mejda Hamza, sestra Milijana Ognjanov 

Spisak izabranih lekara na pedijatriji: 

 • Dr Evica Grujičić, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Sanja Đurđevski, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Josipa P. Krajninger, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Aleksandra Bojović, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Ana Ibrajter, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Svetlana Stefanović, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Slađana Marjanov, lekar specijalista pedijatrije
 • Dr Ingrid Latinović, lekar opšte prakse
 • Dr Ana Poznan, lekar opšte prakse
 • Dr Jevrosima Pavlović Vukamnov, lekar opšte prakse
 • Dr Frank Rodrigez Vargas, lekar opšte prakse
 • Dr Vladimir Lošonci, lekar opšte prakse 

Dečija ambulanta, Palić 

 • Dr Miljana Čović, lekar specijalista pedijatrije
 • Sestra: Jasna Mihajlović  

Dečija ambulanta, Čantavir 

 • Dr Kati S. Milanković, lekar opšte prakse
 • Sestra: Gizela Ištvan  

Dečija ambulanta, Bajmok 

Smenjivaće se lekari sa pedijatrije iz Dečijeg dispanzera 

Sestra: Oršolja Farago  

Razvojno savetovalište 

 • Dr Agota Polivka, lekar specijalista pedijatrije
 • Mr sci. Nada Vučković, psiholog
 • Etela Valent, reedukator
 • Marta Pavlović, reedukator
 • Dragana Dženopoljac, logoped
 • Paula Barna, logoped
 • Eržebet Kiškarolj, logoped
 • Zita Dudaš, logoped
 • Željko Otašević, socijalni radnik
 • Nadežda Rnić, medicinska sestra 

LEKARI NA SPECIJALIZACIJI 

Ginekologija 

 • Dr Suzana Filipović Jovanović  
 • Dr Bojana Tomić  

Pedijatrija 

 • Dr Vesna Aradski 
 • Dr Aleksandra Matković Gurinović 
 • Dr Zvezdana Ikonić 
 • Dr Nevena Knežević 
 • Dr Ivana Đurović  
 • Dr Vladimir Mitrović 
 • Dr Ivana Knežević  
 • Dr Sanja Radujković 
 • Dr Janja Stefanović 

DELATNOST SLUŽBE

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece obezbeđuje:

 • potpunu zdravstvenu zaštitu  žena, trudnica i porodilja, kao i dece od rođenja do završetka srednje škole;
 • kurativni i preventivni pregledi  žena, dijagnostika, citološki pregledi PAPA testova, kao i pregledi u vezi sa trudnoćom, porođajem i materinstvom .
 • sprovodi se  vakcinacija  prema programu obavezne imunizacije stanovništva,
 • obavljaju se  preventivni pregledi  odojčadi, male dece, školske dece i adolescenata   

BROJ OSTVARENIH USLUGA U 2022. GODINI

Ginekologija

 • preventivnih pregleda 20887
 • kurativnih pregleda 23820
 • dijagnostičko- terapijske usluge 51417

Pedijatrija –mala deca

 • preventivnih pregleda 13007
 • kurativnih pregleda 45884
 • dijagnostičko terapijske uluge 7746

Pedijatrija-školski uzrast

 • preventivnih pregleda 5741
 • kurativnih pregleda 60992
 • dijagnostičko terapijskih usluga 9995

Razvojno savetovalište

 • lekarski pregledi 818
 • psiholog 761
 • defektolozi i logopedi 7678
 • socijalni radnik 778

Adolescentno savetovalište

 • savetovanja lekara 32
 • psiholog 647

TELEFONI ZA INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Dečiji dispanzer: 024-553-559

Školski dispanzer: 024-694-705

Ginekologija: 024-600-795

Razvojno savetovalište: 024-536-136

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova