Više posla za Službu hitne medicinske pomoći

Četvrtak, 04. Jan 2018.

Služba hitne medicinske pomoći je u 2017. godini imala 11.600  izlazaka na teren.U ambulanti SHMP  je tokom prošle godine pregledano 17.866 pacijenata ili 600 više u odnosu na 2016. godinu.  Oko 3.800 Subotičana je više puta pozivalo Službu hitne medicinske pomoći, a 4.740 pacijenata  je u ambulantu dolazilo nekoliko puta.

Tokom 2017. godine Služba hitne medicinske pomoći je prevezla 6.525 pacijenta, a vozila koja su korišćena su prešla 525.000 kilometara. Za predhodnih dvanaest meseci preveženo je i 57 pacijenata sa akutnim infarktom miokarda (STEMI), a 105 je reanimirano.