Dom zdravlja ima dovoljan broj stručnjaka

Četvrtak, 04. Jan 2018.

Dom zdravlja Subotica u 2018. godinu ulazi sa dovoljnim brojem zaposlenih. Trenutno je zaposleno 136 lekara, što je za jedan manje u odnosu na plan. Od ukupnog broja lekara, 123 je u stalnom radnom odnosu, a ostali su primljeni na određeno vreme u trajanju do 6 meseci ili zbog zamene odsutnih.

Što se tiče medicinskog kadra sa srednjom stručnom spremom, u Domu zdravlja Subotica trenutno ima 226 zaposlenih, koliko je i predviđeno planom.