Radno vreme tokom vanredmog stanja

Četvrtak, 26. Mar 2020.

Zdravstvene ambulante i službe Doma zdravlja Subotica će zbog epidemije korona virusa Covid -19  i vanrednog stanja u Republici Srbiji  do daljnjeg raditi po izmenjenom random vremenu. Izmene možete pogledati u nastavku vesti.

 

 

NAZIV AMBULANTE

RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA

za vreme uvedenog vanrednog stanja zbog epidemije corona virusa COVID -19

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

subota

nedelja

Zdravstvena ambulanta 1, na adresi Subotica, Kumičićeva 2.

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-14,00

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta 1 na adresi Subotica, Kumičićeva  poseban ulaz sa Senćanskog puta

respiratorna

7-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

7,00-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

Zdravstvena ambulanta 2, na adresi Subotica, Beogradski put 45.

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-14,00

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta 3, na adresi Subotica, Ruđera Boškovića 22.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta 4, na adresi Subotica, Karađorđev put  55.

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7.00 -18.00

Zdravstvena ambulanta 5, na adresi Subotica, Zmaj Jovina 29.

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

7,00-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

respiratorna

07-18,00

Zdravstvena ambulanta 6, na adresi Subotica, Segedinski put 42.

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-14,00

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta 7,  na adresi Subotica, Trg žrtava fašizma 16.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulante 8, na adresi Subotica, Aksentija Marodića bb

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-14,00

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta  „Dom penzionera“, na adresi Subotica, Aleja Maršala Tita 31.

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta „Graničar“, na adresi Subotica, Istočni vinogradi bb.

7,00-14,00

zatvoreno

7,00-14,00

zatvoreno

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta „Peščara“  na adresi Subotica, Šabačka bb.

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta „Mali Bajmok“ na adresi Subotica, Franje Kluza 2.

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta „Zorka“, na adresi Subotica, Sutjeska bb.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta „Radanovac“ na adresi Subotica, Venac bratstva jedinstva 21.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Studentska ambulanta Subotica, Marije Vojnić Tošinice bb.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Palić, Palić, Veliki park 8.

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-14,00

zatvoreno

Zdravstvena stanica Čantavir na adresi Čantavir, Jožefa Atile 13. (obuhvata područja: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo sa gravitirajućim stanovništvom)

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

Zdravstvena ambulante Tavankut na adresi Tavankut, Marka Oreškovića bb. (obuhvata područja: Tavankut, Ljutovo i Gornji Tavankut sa gravitirajućim stanovništvom)

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena stanica Bajmok na adresi Bajmok, Maršala Tita bb. (obuhvata područja Bajmok i Mišićevo, sa gravitirajućim stanovništvom)

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

Zdravstvena ambulanta Kelebija, na adresi Kelebija, Veljka Vlahovića 8.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Hajdukovo, na adresi Hajdukovo, Borisa Kidriča 21.

zatvoreno

zatvoreno

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Bački Vinogradi, na adresi  Bački Vinogradi bb

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Novi Žednik, na adresi Novi Žednik, Ilije lubarde 2.

zatvoreno

zatvoreno

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Stari Žednik, na adresi Stari Žednik, Vladimira Nazora bb.

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Mala Bosna, na adresi Mala Bosna, Subotička 34.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Đurđin, na adresi Đurđin, Borisa Kidriča bb.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Bikovo, na adresi Bikovo,  Bikovo 342.

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zdravstvena ambulanta Šupljak, na adresi Šupljak BB

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

zatvoreno

Zatvoreno

Služba za hitnu medicinsku pomoć Petefi Šandora 24, Subotica

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (ATD), Harambašićeva 2, Subotica

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

7,00-14,00

zatvoreno

zatvoreno

Služba za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija) Đure Đakovića 14, Subotica

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-18,00

7,00-12,00

zatvoreno

Služba za zdravstvenu zaštitu dece (dečiji dispanzer) Đure Đakovića 14, Subotica

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00

00,00-24,00