Dežurstva u Domu zdravlja Subotica za vreme predstojećih praznika

Sreda, 23. Dec 2020.

Dom zdravlja Subotica će u dane predstojećih praznika (01, 02. i 07. januar 2021.godine) rad organizovati kao dežurstvo. Nijedna ambulanta u gradu i prigradskim naseljima neće raditi 01, 02. i 07. januara 2021.godine. Raspored dežurstava možete videti u nastvaku vesti.

Služba za opštu medicinu

Ogranak IV od 07 – 20 časova u ulici Karađorđev put 55, Subotica

Posle 20 časova dežurstvo će biti organizovano u Službi za hitnu medicinsku pomoć.

Zdravstvene stanice u Bajmoku i Čantaviru organizovaće dežurstvo od 00 do 24 časa

NAPOMENA: Dana 31. 12. 2020. sve ambulante koje rade popodnevnu smenu radiće do 17.00 časova. Posle toga dežurstvo je u Službi za hitnu medicinsku pomoć.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece

Služba za zdravstvenu zaštitu žena neće raditi 01, 02. i 07. januara 2021.godine.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece organizovaće dežurstvo 01, 02. i 07. januara 2021. u Dečijem dispanzeru (ulica Đure Đakovića 14, Subotica) u vremenu od 8.00 do 24.00 časova.

Stomatološka služba

Stomatološka služba organizovaće dežurstvo 01, 02. i 07. januara 2021. u Zubnoj poliklinici (Trg žrtava fašizma 16, Subotica) u vremenu od 7.00 do 13.00 časova.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (internisti u ambulanti Ogranak III, u ulici Ruđera Boškovića 22, Subotica)

Neće raditi.

VAŽNA NAPOMENA:

COVID AMBULANTE  u ulici Kumičićeva 4, Subotica (telefon: 527-956)  i Harambašićeva 2, Subotica (telefon: 546-104; 600-895; 065-9185577 i 065-9185578), dana 31. 12. 2020. radiće od 07 do 19 časova, a dana 01, 02. i 07. januara 2021. radiće od 07 do 20 časova.