Izmene radnog vremena (27.09. – 01.10.2021.)

Petak, 24. Sep 2021.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 27. septembra do 01. oktobra 2021. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Zbog izvođenja građevinskih radova u objektu, Ambulanta Dom penzionera neće raditi do 3.oktobra 2021. godine. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 27.09.2021. - 01.10.2021.

Ponedeljak

27.09.2021.

Utorak

28.09.2021.

Sreda

29.09.2021.

Četvrtak

   30.09.2021.

Petak

01.10.2021.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Mala Bosna

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Đurđin

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Bikovo

NE RADI

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački vinogradi

10,30 - 14

13,30 -16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

Peščara

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 20

NAPOMENA:  Shodno epidemiološkoj situaciji, moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti!