Izmene radnog vremena (22.11. – 26.11.2021.)

Petak, 19. Nov 2021.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 22. do 26. novembra 2021. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 22.11.2021. - 26.11.2021.

Ponedeljak

22.11.2021.

Utorak

23.11.2021.

Sreda

24.11.2021.

Četvrtak

   25.11.2021.

Petak

26.11.2021.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma)

07 - 13

13 - 20

07 - 13

07 - 13

07 - 13

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

07 - 14

14 - 20

07 - 14

14 - 20

07 - 14

Mala Bosna

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Mali Bajmok

07 - 14

*

*

*

*

Đurđin

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Bikovo

NE RADI

07 - 14

NE RADI

12 – 19,30

NE RADI

Peščara

07 - 14

07 - 17

07 - 17

07 - 17

07 - 17

Studentska ambulanta

07 - 14

NE RADI

07 - 14

NE RADI

07 - 14

Tavankut

07 - 14

     07 - 14

13 - 20

13 - 20

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 – 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

Mali Bajmok

07 - 14

*

*

*

*

Radanovac

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NAPOMENA:  Shodno epidemiološkoj situaciji, moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti!