Ivanka Beoković novi v.d. direktora Doma zdravlja Subotica

Ponedeljak, 25. Jun 2018.

Skupština Grada Subotica je na 16. sednici, koja održana 21. juna 2018. godine, imenovala Ivanku Beoković, diplomiranog ekonomistu, za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Subotica.

Ivanka Beoković je do imenovanja za v.d. direktora obavljala poslove pomoćnika direktora za ekonomsko finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja Subotica.