Izmene radnog vremena (16.05.2022. – 20.05.2022.)

Petak, 13. Maj 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 16. do 20. maja 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 16.05.2022. - 20.05.2022.

Ponedeljak

16.05.2022.

Utorak

17.05.2022.

Sreda

18.05.2022.

Četvrtak

19.05.2022.

Petak

20.05.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

13 - 20

07 - 14

13 - 20

07 - 14

07 - 14

Ogranak 7

(Trg Žrtava Fašizma 16)

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 20

07 - 20

Tavankut

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Pešćara

07 - 20

07 - 20

13 -20

07 - 14

13 - 20

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 17

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.