Izmene radnog vremena (06.06.2022. – 10.06.2022.)

Petak, 03. Jun 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 06. do 10. juna 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 06.06.2022. - 10.06.2022.

Ponedeljak

06.06.2022.

Utorak

07.06.2022.

Sreda

08.06.2022.

Četvrtak

09.06.2022.

Petak

10.06.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Ogranak 7

(Trg Žrtava Fašizma 16)

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Tavankut

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Pešćara

07 - 14

07 - 20

07 -20

07 - 14

13 - 20

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

Bikovo

 07 - 14

*

NE RADI

*

07 - 14

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.