Izmene radnog vremena (18.07.2022. – 22.07.2022.)

Petak, 15. Jul 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 18. do 22. jula 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 18.07.2022. - 22.07.2022.

Ponedeljak

18.07.2022.

Utorak

19.07.2022.

Sreda

20.07.2022.

Četvrtak

21.07.2022.

Petak

22.07.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg Žrtava Fašizma 16)

07 - 14

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 14

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

07 - 20

07 - 20

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Tavankut

07 - 14

13 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

Peščara

07 - 14

07 - 14

13 -20

07 - 14

07 - 14

Mali Bajmok

07 - 14

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

Studentska ambulanta

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti