Izmene radnog vremena (12.09.2022. – 16.09.2022.)

Petak, 09. Sep 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 12. do 16. septembra 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 12.09.2022. - 16.09.2022.

Ponedeljak

12.09.2022.

Utorak

13.09.2022.

Sreda

14.09.2022.

Četvrtak

15.09.2022.

Petak

16.09.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

13 - 20

07 - 14

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Tavankut

07 - 14

13 - 20

13 - 20

07 - 14

07 - 14

Peščara

07 - 14

13 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

Studentska ambulanta

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Radanovac

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Đurđin

NE RADI

*

13 - 20

*

07 - 14

Novi Žednik

07 - 10

07 - 10

13 – 16,30

09 – 12,30

07 - 10

Stari Žednik

10,30 – 13,30

10,30 – 13,30

09 – 12,30

13 – 16,30

10,30 – 13,30

Zorka

07 - 14

13 - 20

NE RADI

NE RADI

07 - 14

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.