Izmene radnog vremena (19.09.2022. – 23.09.2022.)

Petak, 16. Sep 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 19. do 23. septembra 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 19.09.2022. - 23.09.2022.

Ponedeljak

19.09.2022.

Utorak

20.09.2022.

Sreda

21.09.2022.

Četvrtak

22.09.2022.

Petak

23.09.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma 16)

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

07 - 14

13 - 20

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Tavankut

07 - 14

13 - 20

13 - 20

07 - 14

07 - 14

Peščara

13 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 20

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

Studentska ambulanta

07 - 14

*

07 - 14

07 - 14

*

Radanovac

*

13 - 20

*

*

07 - 14

Đurđin

07 - 14

*

13 - 20

*

NE RADI

Novi Žednik

07 - 10

07 - 10

13 – 16,30

09 – 12,30

07 - 10

Stari Žednik

10,30 – 13,30

10,30 – 13,30

09 – 12,30

13 – 16,30

10,30 – 13,30

Zorka

07 - 14

13 - 20

NE RADI

NE RADI

07 - 14

Mala Bosna

*

07 - 14

*

NE RADI

*

Bikovo

07 - 14

*

13 - 20

*

NE RADI

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.