Dežurstva u Domu zdravlja Subotica tokom predstojećih praznika

Četvrtak, 29. Dec 2022.

Tokom predstojećih praznika rad u Domu zdravlja Subotica će biti organizovan kao dežurstvo. Kompletnu informaciju o dežurstvima možete pogledati u nastavku vesti.

Služba za opštu medicinu

Nijedna ambulanta u gradu i prigradskim naseljima neće raditi 01, 02, 03. i 07. januara 2023.godine.

Dežurstvo će biti organizovano u Službi za hitnu medicinsku pomoć od 20 do 07 časova.

Zdravstvene stanice u Bajmoku i Čantaviru organizovaće dežurstvo od 0,00 do 24 časa.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece

Služba za zdravstvenu zaštitu žena neće raditi 01, 02, 03. i 07. januara 2023.godine.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece organizovaće dežurstvo 01, 02, 03. i 07. januara 2023 godine u Dečijem dispanzeru (ulica Đure Đakovića) u vremenu od 8,00 do 24.00 časa. Nakon toga dežura Odeljenje pedijatrije Opšte bolnice Subotica.

Stomatološka služba

Stomatološka služba organizovaće dežurstvo 01, 02, 03. i 07. januara 2023. godine u Zubnoj poliklinici (ulicaTrg žrtava fašizma) u vremenu od 7,00 do 13,00 časova.

Respiratorna ambulanta (Harambašićeva) će organizovati dežurstvo 01, 02, 03. i 07. januara 2023. godine od 07 do 14 časova.

Dežurstva 31. decembra 2022. godine

Ambulante Doma zdravlja Subotica neće raditi 31.12.2022.godine

U Ogranaku IV (Karađorđev put) će 31.12.2022.godine biti organizovano dežurstvo od 07 do 20 časova.

CMD dana 31.12.2002.godine će raditi od 07 do 22 časa. Dežurstvo će biti od 18 do 22 časa.

Dežurstvo u Stomatološkoj ambulanti na dan 31.12.2022. godine je od 07 do 18 časova.