Izmene radnog vremena (09.01.2023. – 13.01.2023.)

Petak, 06. Jan 2023.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 9. do 13. januara 2023. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Vakcinacija protiv virusa COVID-19 se radi u Ambulanti “Prozivka”. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 09.01.2023. - 13.01.2023.

Ponedeljak

09.01.2023.

Utorak

10.01.2023.

Sreda

11.01.2023.

Četvrtak

12.01.2023.

Petak

13.01.2023.

Ambulanta “Prozivka”

(Pazinska bb)

07 -20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma 16)

13 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

Dom penzionera

(Aleja M. Tita 31)

07 - 14

13 - 20

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Tavankut

07 - 14

07 - 14

13 - 20

13 - 20

07 - 14

Peščara

07 - 14

07 - 17

07 - 14

07 - 17

07 - 14

Studentska

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Mali Bajmok

07 - 14

07 - 14

13 - 20

07 - 14

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Đurđin

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Zorka

07 - 14

NE RADI

NE RADI

10 - 17

NE RADI

Šupljak

NE RADI

09 - 10

NE RADI

09 - 10

NE RADI

Bikovo

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Mala Bosna

NE RADI

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

Novi Žednik

07 - 10

07 - 10

07 - 10

07 - 10

07 - 10

Stari Žednik

10,30 - 14

10,30 - 14

10,30 - 14

10,30 - 14

10,30 - 14

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.