Radno vreme tokom Vaskršnjih praznika

Sreda, 12. Apr 2023.

Tokom Vaskršnjih praznika, od 14. do 17. aprila 2023. godine, Dom zdravlja Subotica će raditi izmenjenim režimom rada. Sve o izmenama u radnom vremenu i dežurstvima možete saznati u nastavku vesti.

Služba za opštu medicinu - zdravstvena zaštita odraslih

Ambulante u gradu i prigradskim naseljima neće raditi, osim ambulante ogranak IV (Karađorđev put 55) koja će raditi u periodu od 07 do 20 časova.

Dežurstvo u Bajmoku i Čantaviru je organizovano od 00-24 sata.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece

Služba za zdravstvenu zaštitu dece organizovaće dežurstvo u Dečijem dispanzeru (Đure Đakovića 14 ) u vremenu od 07 do 20 časova.

Stomatološka služba

Stomatološka služba će organizovati dežurstvo u Zubnoj poliklinici (Trg žrtava fašizma 16) u vremenu od 07 do 13 časova.

Respiratorna ambulanta:

Respiratorna ambulanta (ATD-Harambašićeva) radiće od 07 do 14 časova.