Od ponedeljka ogranak 7 u Harambašićevoj ulici

Petak, 14. Jul 2023.

Pošto je deo zgrade na uglu ulica Petefi Šandora i Trg žrtava fašizma u procesu restitucije vraćen starim vlasnicima, deo Službe opšte medicine i Stomatološke službe Doma zdravlja Subotica će od ponedeljka, 17. jula tekuće godine, raditi na novim lokacijama. Ambulanta ogranak 7 se sa adrese Trg žrtava fašizma 16 seli u Harambašićevu ulicu broj 2 i nastaviće da radi po ustaljenom režimu i radnom vremenu, a deo Stomatološke službe će ubuduće raditi u prostoru koji je koristio ogranak 7 (Trg žrtava fašizma 16).

Pošto će se pacijenti sa respiratornim tegobama ubuduće javljati svojim izabranim lekarima, Dom zdravlja Subotica radi i na preselenju Službe za specijalističko konsultativnu delatnost, odnosno specijalista interne medicine, na staru adresu u Harambašićevu 2. O tačnom datumu preseljenja i početka rada ove službe u Harambašićevu ulicu, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

U saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Subotice, radi se i na pronalaženju rešenja za preslenje dela uprave Doma zdravlja Subotica.