Измена радног времена (08.07.- 12.07.2024.)

Petak, 05. Jul 2024.

Део амбуланти Службе за општу медицину Дома здравља Суботица ће од 08.јула до 12.јула 2024. године радити по измењеном радном времену. 

 

 

 

RADNO VREME

Ponedeljak

08.07.2024

Utorak

09.07.2024

Sreda

10.07.2024

    četvrtak

     11.07.2024

Petak

12.07.2024

Ambulanta ogr 3

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ambulanta Studentska

       Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ambulanta ogr 7

13:00-20:00

07:00-17:00

07:00-14:00

07:00-17:00

07:00-14:00

Ambulanta Mali Bajmok

07:00 -20:00

07:00 -20:00

07:00-14:00

07:00 -20:00

07:00 -20:00

Ambulanta Peščara

07:00-14:00

07:00-14:00

13:00-20:00

07:00-14:00

07:00-14:00

Ambulanta Radanovac

07:00-14:00

Ne radi

07:00-14:00

13:00-20:00

Ne radi

Ambulanta Tavankut

07:00-14:00

07:00-14:00

07:00-14:00

13:00-20:00

07:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остале  амбуланте раде  по устаљеном распореду.Могуће су и додатне промене у распореду рада амбуланти током недеље.