Izmene radnog vremena (12. – 16. novembar)

Petak, 09. Nov 2018.

Deo  ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 12. do 16. novembra  2018. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Rraspored radnog vremena možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 12.11. - 16.11. 2018

Ponedeljak

12.11.2018

Utorak

13.11.2018

Sreda

14.11.2018

Četvrtak

15.11.2018

Petak

16.11.2018

Ogranak 3

DRŽAVNI PRAZNIK

07 - 14

07 - 14

*

07 - 14

Hajdukovo

DRŽAVNI PRAZNIK

10 - 13

13,30 - 17

10 - 13

10,30 - 14

Bački Vinogradi

DRŽAVNI PRAZNIK

13,30 - 17

10 - 13

13,30 - 17

 07 - 10

Tavankut

DRŽAVNI PRAZNIK 

07 - 14

07 - 14

*

*

NAPOMENA:  * - znak da ambulanta radi po ustaljenom rasporedu.