Zaključen kolektivni ugovor

Petak, 01. Mar 2019.

Na osnovu Zakona o radu, Grad Subotica kao osnivač Doma zdravlja Subotica, reprezentativni sindikati: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije -Organizacija sindikata Dom zdravlja Subotica, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije - Osnovna organizacija Dom zdravlja Subotica, Sindikat „Nezavisnost“ - Dom zdravlja Subotica i Poslodavac Dom zdravlja Subotica, zaključili su 28. februara 2019. godine kolektivni ugovor.

Ugovor je 1. marta objavljen na zvaničnom sajtu Doma zdravlja Subotica, a stupa na snagu 08.marta.2019. godine. Ugovor je objavljen na sledećoj adresi zvaničnog sajta Doma zdravlja Subotica:

http://www.domzdravlja.org.rs/docs/Kolektivni%20ugovor_2019.pdf