Upravni odbor

PREDSEDNIK

Olivera Marjanović, diplomirani menadžer, predstavnik osnivača

ČLANOVI

Dr Ištvan Molnar, doktor medicine, spec. opšte hirurgije, predstavnik osnivača

Dr Darko Rastović, doktor medicine, spec. opšte medicine, predstavnik zdravstvene ustanove

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova